Соціальна та громадянська компетентності


Соціальна та громадянська компетентності - складова виховання компетентного учня на уроках Захисту України.

 

Громадянські та соціальні компетентності -

 усвідомлення ідей демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, рівних прав і можливостей;

  співпраця з іншими особами для досягнення спільної мети;

  активність у житті класу та школи;

  повага до прав інших осіб;

 уміння діяти в конфліктних ситуаціях, пов’язаних із різними проявами дискримінації, цінувати культурне розмаїття різних народів та ідентифікацію себе як громадянина України;

 дбайливе ставлення до власного здоров’я і збереження здоров’я інших людей, дотримання здорового способу життя.

 

Розвиток свідомої та самодостатньої особистості – це один із пріоритетів шкільної освіти ХХІ століття. Уміння спілкуватися та взаємодіяти з іншими людьми, знання законів, почуття відповідальність за процеси, які відбуваються у суспільстві вирізняють свідомого учасника державного життя.

Зазначені чинники є прикладом добре сформованої соціальної та громадянської компетентностей. Враховуючи їх тісний взаємозв'язок, варто розуміти відмінності:

  • громадянська компетентність стосується здатності розуміти, поважати та захищати права, інтереси й обов'язки людини;
  • соціальна – спрямована на виховання усвідомленого відчуття себе частиною суспільства та формування навичок ефективної комунікації.

Як розвивати соціальну та громадянську компетентності?

           Аби досягти цієї мети, важливо наполегливо розвивати чимало особистісних характеристик, зокрема:

  • Бути патріотом, добре знати історію та усвідомлювати важливість незалежності. 
  • Уміти відповідати за свої слова та дії.
  • Знати власні права та виконувати обов’язки, власним прикладом мотивуючи інших робити так само.
  • Розуміти і щиро сповідувати демократичні цінності. 
  • Ефективно взаємодіяти з членами свого колективу. 
  • Цікавитися суспільно-політичним життям і бути готовими брати участь у ньому.

            Такі компетентності найефективніше можна розвивати під час вивчення предметів суспільно-гуманітарного циклу, в тому числі при вивченні предмету Захист України. Проте й інші шкільні дисципліни мають неабиякий потенціал для цього.

Державотворчі процеси, що відбуваються в Україні останнім часом, зумовлюють необхідність вирішення проблеми виховання національно свідомих громадян, справжніх патріотів, відданих Вітчизні.

СТАТУТИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

Закон України "Про військовий обов'язок і військову службу"


Немає коментарів:

Дописати коментар