Дистанційне навчання


                   

Розпочався 2022 - 2023 навчальний рік!

В дуже важкий час ми його починаємо,

але я впевнена, що ми подолаємо цю біду,

і знову будемо жити у вільній, мирній, свободній Україні.

А в новій Україні потрібні освідчені українці.

Тому успіхів вам у навчанні, міцного здоров'я.

ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА! 

 Усі завдання виконувати в робочому зошиті під заголовком                 «Дистанційне навчання».

 Робити скрін завдання та скидати на номер у вайбері 380978038983


24.02. 2023

Група № 22

Природничі науки (географічний модуль)

Тема сьогоднішнього нашого уроку:

«Закономірність ритмічності процесів у географічній оболонці.»

http://lesia-bio.blogspot.com/p/11_16.html

переходимо за посиланням опрацьовуємо матеріал та робимо конспект

Група № 22

Природничі науки (географічний модуль)

Тема сьогоднішнього нашого уроку:

«Основні етапи розвитку географічної оболонки»

Опрацювати конспект та виконати завдання.

Сучасна структура географічної оболонки — результат дуже тривалої еволюції. У її розвитку прийнято виділяти три основні етапи — добіогенний, біогенний та антропогенний (див. таблицю).

 

Етапи розвитку географічної оболонки

 

Антропогенний етап розвитку географічної оболонки відбувався в присутності людини. Спочатку її вплив на природу був незначним. Найдавніша людина не знала вогню, не мала постійного житла, не користувалася одягом. Тому вона майже повністю перебувала під владою природи.

Сучасна людина створила потужні продуктивні сили, які беруть участь у взаємодії з усіма сферами Землі. Ця діяльність надає процесу розвитку географічної оболонки цілеспрямованості. У той самий час людина на власному досвіді переконалася, що її благополуччя нерозривно пов’язане з розвитком природи. З усвідомлення цієї істини почався новий етап еволюції географічної оболонки — етап свідомого регулювання природних процесів, що має на меті досягнення гармонійного розвитку системи «природа — суспільство — людина».

 

 

Середню потужність географічної оболонки зазвичай оцінюють у 50—60 км. Її верхня межа розташована в тропопаузі — перехідному шарі від тропосфери до стратосфери (на висоті 8—10 км у приполярних широтах, 10—12 км у помірних, 15—16 км у тропічних і 17 км над екватором).

Нижня межа перебуває в межах земної кори. Єдиної думки щодо її положення немає. Одні дослідники вважають, що її варто проводити в області, де відбуваються хімічні й фізичні перетворення мінеральних речовин під дією атмосфери, гідросфери й живих організмів (зона гіпергенезу). Ці процеси поширюються на глибину від кількох десятків до кількох сотень метрів. Інші відсувають її в той район земної кори, де стрибкоподібно змінюється швидкість поширення поздовжніх і поперечних пружних хвиль (межа Мохо).

Найважливіші інтегральні властивості географічної оболонки:

-        здатність акумулювати й трансформувати сонячну енергію;

-        88 насиченість різними видами вільної енергії, які забезпечують різноманіття природних процесів, що протікають у її межах;

-        здатність продукувати біомасу й бути природним середовищем для існування й розвитку людського суспільства.

Приватні властивості географічної оболонки:

-        перебування речовини в трьох агрегатних станах: твердому, рідкому тй газоподібному;

-        присутність усіх хімічних елементів, що існують на планеті Земля;

-        різноманітність форм руху речовини;

-        засвоєння й перетворення матерії та енергії, що надходять як із Космосу, переважно від Сонця, так і з внутрішніх частин планети Земля;

-        наявність феномена життя — живих організмів;

-        наявність умов, що роблять можливим існування людини й розвиток суспільства.

У вертикальному напрямку географічна оболонка розпадається на ряд компонентних (часток) оболонок, у кожній із яких переважає речовина в певному агрегатному стані або формі її організації. Ця диференціація речовини відбулася у процесі розвитку Землі як однієї з планет Сонячної системи. Речовина приватних оболонок формує різні компоненти природи: рельєф із гірськими породами, які його утворюють, ґрунти з корою вивітрювання, об’єднання рослин і тварин (біоценози), води гідросфери й повітряні маси атмосфери.

Горизонтальна неоднорідність географічної оболонки обумовлена територіальною диференціацією енергії, пов’язаної, у першу чергу, із формою Землі. Вона проявляється в існуванні природних комплексів — історично обумовлених і територіально обмежених закономірних поєднань взаємозалежних компонентів природи. Ці комплекси є основним об’єктом комплексних фізико-географічних досліджень.

Однією з важливих особливостей географічної оболонки є її географічна зональність. Її концепція була обґрунтована В. В. Докучаєвим у 1899 р. Нерівномірний розподіл сонячної радіації по поверхні Землі приводить до виникнення кліматичних зон, для кожної з яких характерні певні природні процеси. На їхній основі виділяють географічні пояси, які розташовані симетрично відносно екватора. У кожному з них переважають певні повітряні маси. Для екваторіальних, тропічних, помірних, арктичного поясів характерні власні повітряні маси, а в перехідних поясах поперемінно переважають повітряні маси сусідніх поясів.

Географічні пояси поділяються на більш дрібні одиниці — природні зони. Їх розрізняють за співвідношенням тепла й вологи, оскільки однакова кількість опадів, наприклад менш ніж 150—200 мм на рік, у тундрі може привести до розвитку боліт, а в тропіках — до формування пустель.

Співвідношення теплоти й вологи виражається формулою радіаційного індексу сухості:

де R — річний радіаційний баланс поверхні (прихід — витрата променистої енергії сонячної радіації), ккал/см2; L — річна прихована теплота випаровування, ккал/см2; r — річна сума опадів, г/см.

Крім кліматичних чинників, на ландшафтну структуру географічної оболонки впливають відмінності в будові земної поверхні. Наприклад, у горах чітко проявляються висотна (або вертикальна) поясність, де ландшафти змінюються від підніж до вершин. У цілому видова розмаїтість рослин, які тут сформувалися, а також тварин у два—п’ять разів більша, ніж на рівнинах.

 

VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛ

Завдання

Складіть схему «Висотна поясність у Гімалаях» і зробіть висновок — від чого залежить набір висотних зон у гірських районах Землі.

 

 

Група № 15

Природничі науки (Хімічний модуль)

Тема сьогоднішнього нашого уроку:

«Розвязування вправ і задач»

переходимо за посиланням і розв'язуємо вправи . Записи робимо в робочому зошиті.

https://www.youtube.com/watch?v=w1IjIIR8tiQ

 


23.02. 2023

Група № 25

Захист України

Тема сьогоднішнього нашого уроку:

«Практичне заняття: перев’язка ран »

Переглядаємо відео та відпрацьовуємо навички накладання пов’язок

https://youtu.be/Mk1YHy1CNiE

https://youtu.be/3hbYCLnmB3w

Група № 28

Природничі науки (географічний модуль)

Тема сьогоднішнього нашого уроку:

«Урок у довкіллі №9 «Сучасні ландшафти своєї місцевості»

Описати свою місцевість за даним планом в робочому зошиті

 План:

 1.     Взаємодія компонентів природи.

2.     Географічне положення ( в якій частині України розташована) нашої місцевості.

3.     Опис поверхні ( рельєф, склад гірських порід)

4.     Опис рослин та тварин нашої місцевості.

5.     Як людина змінює рельєф.

6.     Як грунти, рослинність і тваринний світ змінені діяльністю людини.

7.     Взаємозв*язки між компонентами природного комплексу нашої місцевості.

8.     Екологічні проблеми нашої місцевості та їх вирішення.

Група № 22

Природничі науки (географічний модуль)

Тема сьогоднішнього нашого уроку:

«Закономірність полярної асиметрії»

http://lesia-bio.blogspot.com/p/10_16.html

Перейти за посиланням та опрацювати матеріал

Група № 15

Природничі науки (Хімічний модуль)

Тема сьогоднішнього нашого уроку:

«Семінар №6 Роль хімії в розвитку цивілізації»

https://ktbp.lutsk.ua/ua/news/detail/all/rol-himiyi-v-rozvitku-civilizaciyi_418_2465

Перейдіть за посиланням та опрацюйте матеріал

 

 

 

 22.02. 2023

Група № 15

Захист України

Тема сьогоднішнього нашого уроку:

«Вміст та умови використання аптечки невідкладної допомоги, автомобільної, тощо…»

Переходимо за посиланням, робимо запис в робочий зошит

https://www.apteka24.ua/uk/blog/zdorove-semi/chto-dolzhno-byt-v-aptechke-pervoj-pomoshchi-spisok-lekarstv-i-medicinskikh-izdelij-dlya-ehkstrennykh-sluchaev/

Перегляньте відео та запишіть в зошит, які є види аптечок

https://www.youtube.com/watch?v=YGruyu6b830&feature=youtu.be

Група № 25

Захист України

Тема сьогоднішнього нашого уроку:

«Тренування у наданні допомоги при різноманітних пораненнях»

Переходимо за посиланням, переглядаємо та відпрацьовуємо практичні навички

https://www.youtube.com/watch?v=AfE0JqCIBro&feature=youtu.be

  

Група № 22

Природничі науки (географічний модуль)

Тема сьогоднішнього нашого уроку:

«Просторові закономірності географічної оболонки. Лабораторна робота №1 «Аналіз графіку періодичного закону географічної зональності»»

Виконуємо лабораторну роботу№1

https://naurok.com.ua/praktichna-robota-1-zonalni-prirodni-kompleksi-99860.html

  Переходимо за посланиям та робимо конспект в зошиті

 https://pidru4niki.com/19240701/geografiya/geografichna_obolonka

 

Група № 22

Природничі науки (географічний модуль)

Тема сьогоднішнього нашого уроку:

«Закономірність азональності її чинники та прояви у природних компонентах та природних комплексах. Лабораторна робота № 2 «Дослідження секторності фізико – географічних умов материків»»

Переходимо за посиланням, опрацьовуємо матеріал, робимо записи в зошиті

https://naurok.com.ua/lekciya-zakonomirnosti-azonalnosti-ta-proyavi-253102.html

Лабораторна робота № 2

Тема роботи: «Дослідження секторності фізико-географічних умов материків

(на прикладі однієї з географічних зон)»

Завдання

1. На контурну карту світу нанести широколисто-лісову природну зону.

2. На контурній карті Євразії умовними позначками нанести гідротермічні показники широколисто-лісової зони (для пунктів: Валенсія, Лондон, Гамбург, Варшава, Тула, Владивосток, Хакодате): середня температура повітря найхолоднішого та найтеплішого місяців; абсолютний мінімум температури; абсолютний максимум температури; середня річна кількість опадів.

3. У письмовому вигляді провести порівняльний аналіз широколистолісових ландшафтів Євразії і Північної Америки. Зазначити райони поширення, площу, фізико-географічні умови утворення: переважаючі форми рельєфу, кліматичний режим, рослинний та тваринний світ.

 

Група № 28

Природничі науки (географічний модуль)

Тема сьогоднішнього нашого уроку:

«Семінар № 12  Ноосфера і сталий розвиток людства: аргументи за і проти названих концепцій»

https://naurok.com.ua/prezentaciya-na-temu-noosfera-28681.html

 

Переходимо за даним посиланням, переглядаємо презентацію та робимо конспект


10.12. 2022

Група № 15

Захист України

Тема сьогоднішнього нашого уроку:

«Алгоритм дії при кровотечі. Самодопомога при кровотечі»

Переходимо за посиланням, робимо запис в робочий зошит

https://zmdl5.zp.ua/domedychna-dopomoga-yak-zupynyty-krovotechu/

 https://paramedic.ua/ua/pervaja-pomoshh-pri-krovotechenii

Перегляньте презентацію та зробіть запис в зошиті

 https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-35-z-omz-dlya-11-klasu-na-temu-samodopomoga-v-zupinci-krovotech-u-sektori-obstrilu-297819.html

 Перегляньте відео

 https://www.youtube.com/watch?v=lcVHmi5vyYs

 

Група № 35

Захист України

Тема сьогоднішнього нашого уроку:

«Зупинка кровотеч, що загрожують життю. Тампонування ран.»

Переходимо за посиланням, робимо запис в робочий зошит

http://ocnovizdorova.blogspot.com/2018/12/blog-post_35.html

Опрацювати матеріал. Дати відповіді на запитання , які розміщенні в кінці лекції

Пройти тестування за вивченим матеріалом.

Тест діє до 13 грудня 10. 00 год.

Маєте лише одну спробу. Будьте уважні!

https://naurok.com.ua/test/homework/15953418

 

Група № 22

Охорона праці

Тема сьогоднішнього нашого уроку:

«Медична аптечка. Місце її знаходження. Її склад. Правила надання допомоги при пораненнях»

Переходимо за посиланням, робимо запис в робочий зошит

https://pro-op.com.ua/article/331-aptechka-na-pidpriemstvi

Перегляньте презентацію  зробіть записи в зошиті

https://naurok.com.ua/sklad-aptechki-trivozhno-valizi-309214.html

Перегляньте відео

https://youtu.be/M8CxjnEMXX0

Група № 15

Природничі науки (Хімічний модуль)

Тема сьогоднішнього нашого уроку:

«Роль хімії у розв’язанні продовольчої проблеми»

Переходимо за посиланням, робимо запис в робочий зошит

https://uahistory.co/pidruchniki/savchin-chemistry-11-class-2019-standard-level/48.php

Після лекційного матеріалу виконати в робочому зошиті завдання для самоконтролю

Перегляньте відео

https://www.youtube.com/watch?v=gxOV-TqOMlI

Група № 15

Природничі науки (Хімічний модуль)

Тема сьогоднішнього нашого уроку:

«Роль неметалічних елементів – органогенів у живій природі Колообіг неметалічних елементів у довкіллі.»

Переходимо за посиланням, робимо запис в робочий зошит

https://studfile.net/preview/7446094/page:20/

Переглядаємо відео та робимо запис в робочий зошит

https://www.youtube.com/watch?v=PlLCtE2oxww

 

03.12. 2022

Група № 15

Охорона праці

Тема сьогоднішнього нашого уроку:

«Послідовність, принципи і засоби надання першої допомоги»

Переходимо за посиланням, робимо запис в робочий зошит

                                            https://studfile.net/preview/5513190/page:5/

http://tomrda.gov.ua/news/486865/

                Група № 15

Основи галузевої  

економіки                                                        

Тема сьогоднішнього нашого уроку: 

«Порядок ліквідації підприємства»

  Переходимо за посиланням, робимо запис в робочий зошит

https://zkg.ua/protsedura-likvidatsiji-pidpryjemstva/

https://buhplatforma.com.ua/article/7713-lkvdatsya-pdprimstva-2019

За бажанням!!!!

Придумати своє підприємство і ліквідувати його.

(Покрокова інструкція друге посилання)

Група № 15

Захист України

Тема сьогоднішнього нашого уроку:

«Основні ознаки травм голови»

Переходимо за посиланням, робимо запис в робочий зошит

https://empendium.com/ua/chapter/B27.III.23.8

Перегляньте відео

https://youtu.be/oiRnC-kzhpo
Група № 22

Охорона праці

Тема сьогоднішнього нашого уроку:

«Класифікація виробничих приміщень відносно безпеки ураження працюючих електричним струмом»

Переходимо за посиланням, робимо запис в робочий зошит

https://studfile.net/preview/5199316/page:4/

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

19. 11. 2022

Група № 15

Охорона праці

Тема сьогоднішнього нашого уроку:

«Класифікація виробничих приміщень»

Переходимо за посиланням, робимо запис в робочий зошит

https://studfile.net/preview/5411142/page:26/

Перейдіть за посиланням та перегляньте презентацію, зробіть запис в зошиті

https://www.youtube.com/watch?v=FO1IUkVhG_U

Група № 18

Охорона праці

Тема сьогоднішнього нашого уроку:

«Основи анатомії людини. Послідовність, принципи і засоби надання першої допомоги»

Переходимо за посиланням, робимо запис в робочий зошит

https://bcpl.pto.org.ua/index.php/dopomoga/itemlist/category/451-6-1-osnovi-anatomiji-lyudini

https://studfile.net/preview/5513190/page:5/

Перегляньте відео відпрацюйте практичні навички

https://www.youtube.com/watch?v=h2JmQNQLNag

 

Група № 18

Основи галузевої економіки

Тема сьогоднішнього нашого уроку:

«Виробнича діяльність підприємницьких структур»

Переходимо за посиланням, робимо запис в робочий зошит

http://agrokom.at.ua/Torovec/lekciipidpr/lekcija_9_gotovaja.pdf

Група № 25

Основи галузевої економіки

Тема сьогоднішнього нашого уроку:

«Сутність поняття маркетинг та його сучасна мета»

Переходимо за посиланням, робимо запис в робочий зошит

https://pidru4niki.com/82262/marketing/sutnist_marketingu_suchasna_kontseptsiya

Група № 25

Природничі науки (географічний модуль)

Продовжуємо опрацьовувати попередній матеріал. Обов’язково робимо запизи в робочому зошиті.

Група № 17

Основи галузевої економіки

Тема сьогоднішнього нашого уроку:

«Планування фонду оплата праці.»

Переходимо за посиланням, робимо запис в робочий зошит

https://studfile.net/preview/7130987/page:32/

 

Група № 17

Охорона праці

Тема сьогоднішнього нашого уроку:

«Загальні відомості про великі виробничі аварії»

http://weblib.pp.ua/krupnyie-proizvodstvennyie-avarii-osnovnyie-14400.html

05. 11. 2022

Група № 17

Охорона праці

Тема сьогоднішнього нашого уроку:

«Основи анатомії людини»

Переходимо за посиланням, робимо запис в робочий зошит

https://bcpl.pto.org.ua/index.php/dopomoga/itemlist/category/451-6-1-osnovi-anatomiji-lyudini

Перегляньте зображення. Зробіть малюнок в робочому зошиті

https://images.app.goo.gl/JAcA5titfaW4SAfu5

перегляньте відео

https://youtu.be/Wt8sdWn4pT4

Група № 17

Охорона праці

Тема сьогоднішнього нашого уроку:

«Перша домедична допомога потерпілому»

Переходимо за посиланням, робимо запис в робочий зошит

https://pro-op.com.ua/article/263-nstruktsya-z-nadannya-domedichno-dopomogi

Група № 13

Охорона праці

Тема сьогоднішнього нашого уроку:

«Природне освітлення. Штучне освітлення: робоче та аварійне. Правила експлуатації освітлення.»

Переходимо за посиланням, робимо запис в робочий зошит

https://studfile.net/preview/5196741/page:2/

Переходимо за посиланням і проходимо тест

https://naurok.com.ua/test/gig-vimogi-do-osvitlennya-i-opalennya-ventilyaci-1716033.html

Група № 13

Охорона праці

Тема сьогоднішнього нашого уроку:

«Засоби надання першої домедичної допомоги. Медична аптечка та її склад»

Переходимо за посиланням, робимо запис в робочий зошит

https://pro-op.com.ua/article/263-nstruktsya-z-nadannya-domedichno-dopomogi

https://bcpl.pto.org.ua/index.php/dopomoga/itemlist/category/453-6-3-medichna-aptechka-jiji-sklad-priznachennya-pravila-koristuvannya

Група № 13

Основи галузевої економіки

Тема сьогоднішнього нашого уроку:

«Зайнятість населення, сучасні проблеми, нові підходи і форми регулювання.»

Переходимо за посиланням, робимо запис в робочий зошит

https://buklib.net/books/31454/

Група № 35

Захист України

Тема сьогоднішнього нашого уроку:

«Техніка виносу пораненого з небезпечної зони»

Переходимо за посиланням, робимо запис в робочий зошит

https://uahistory.co/pidruchniki/gydima-national-defense-bases-medical-knowledge-11-class-2019/16.php

Перегляньте фільм та запишіть по ньому алгоритм виносу пораненого з поля бою

https://youtu.be/1CkDvd0F5bw

  Група № 35

 Природничі науки (Хімічний модуль)

Тема сьогоднішнього нашого уроку:

«Єдністьі різноманітність органічних сполук, обумовленість нею єдності і різноманітності біологічних систем»

Переходимо за посиланням, переглядаємо відео ,  робимо запис в робочий зошит

https://youtu.be/YLkmD8r3V0Y

 

 


29. 10. 2022

Група № 17

Охорона праці

Тема сьогоднішнього нашого уроку:

«Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціонування повітря у виробничих, навчальних та побутових приміщеннях.»

Переходимо за посиланням, робимо запис в робочий зошит

https://studfile.net/preview/5298402/page:32/

Група № 17

Галузева економіка

Тема сьогоднішнього нашого уроку:

«Заробітна плата її економічний зміст форми і системи. Тарифна система оплати праці.»

Переходимо за посиланням, робимо запис в робочий зошит

http://cpto.dp.ua/public_html/posibnyky/posibnyk/page6.html

Група № 38

Охорона праці

Тема сьогоднішнього нашого уроку:

«Колективні та індивідуальні засоби захисту від ураження електричним струмом»

Переходимо за посиланням, робимо запис в робочий зошит

http://bcpl.pto.org.ua/index.php/dopomoga/itemlist/category/433-4-3-kolektivni-ta-individualni-zasobi-zakhistu-v-elektroustanovkakh

Група № 13

Охорона праці

Тема сьогоднішнього нашого уроку:

«Класифікація виробничих приміщень щодо небезпеки ураження працівників електричним струмом.»

Переходимо за посиланням, робимо запис в робочий зошит

https://studfile.net/preview/5199316/page:4/

Переходимо за посиланням розв’язуємо тести, скріншоти відповідей присилаємо мені в особисті повідомлення

https://naurok.com.ua/test/homework/14515179

Тест діє до 31 жовтня

Група № 13

Охорона праці

Тема сьогоднішнього нашого уроку:

«Допуск до роботи з електрифікованими машинами.»

Переходимо за посиланням, робимо запис в робочий зошит

https://www.znanius.com/18032.html

Група № 13

Галузева економіка

Тема сьогоднішнього нашого уроку:

«Поняття та склад трудових ресурсів.»

Переходимо за посиланням, робимо запис в робочий зошит

https://library.if.ua/book/77/5517.html

Група № 35

Захист України

Тема сьогоднішнього нашого уроку:

«Вміст індивідуальної військової аптечки.»

https://www.peoplesproject.com/vijskova-aptechka-sklad-individualnoi-medichnoi-aptechki-dlya-bijcya-zsu/

Переглядаємо відео

https://youtu.be/O3tO0vSQ-jw

Переходимо за посиланням розв’язуємо тести, скріншоти відповідей присилаємо мені в особисті повідомлення

https://naurok.com.ua/test/homework/14515195

Тест діє до 31 жовтня

Група № 35

 Природничі науки (Хімічний модуль)

Тема сьогоднішнього нашого уроку:

"Вітаміни, харчові добавки Е - числа"

Переходимо за посиланням.

https://shkola.in.ua/572-khimiia-11-klas-yaroshenko.html

та опрацьовуємо параграф 6.

 На сторінці  64 виконуємо лабораторний дослід № 2.

Записи робимо в робочому зошиті. 

Перейдіть за посиланням  і зробіть конспект

 https://ideas-center.com.ua/?p=10569https://ideas-center.com.ua/?p=10569

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


22. 10. 2022

Група № 17

Охорона праці

Тема сьогоднішнього нашого уроку:

«Класифікація виробничих приміщень відносно небезпеки ураження працівників електричним струмом»

Переходимо за посиланням, робимо запис в робочий зошит

https://pro-op.com.ua/article/366-qqq-16-m10-24-10-2016-klasifkatsya-virobnichih-primshchen-z-elektrobezpeki

Група № 38

 Природничі науки (Хімічний модуль)

Тема сьогоднішнього нашого уроку:

«Єдністьі різноманітність органічних сполук, обумовленість нею єдності і різноманітності біологічних систем»

Переходимо за посиланням, переглядаємо відео ,  робимо запис в робочий зошит

https://youtu.be/YLkmD8r3V0Y

 Група № 32

 Природничі науки (Хімічний модуль)

Тема сьогоднішнього нашого уроку:

«Єдністьі різноманітність органічних сполук, обумовленість нею єдності і різноманітності біологічних систем»

Переходимо за посиланням, переглядаємо відео ,  робимо запис в робочий зошит

https://youtu.be/YLkmD8r3V0Y

 Група № 13

Охорона праці

Тема сьогоднішнього нашого уроку:

«Вплив електричного струму на організм людини. Електричні травми»

Переходимо за посиланням, робимо запис в робочий зошит

https://buklib.net/books/35194/

Переглядаємо відео та відпрацьовуємо практичні навички

https://youtu.be/3D9iXEY1zyQ

 Група №15

 Захист України

Тема сьогоднішнього нашого уроку:

«Контрольна робота по темі: «Надання домедичної допомоги при раптовій зупинці серця»»

Переходимо за посиланням 

 https://naurok.com.ua/kontrolna-robota-nadannya-domedichno-dopomogi-pri-raptoviy-zupinci-sercya-pri-porushenni-prohidnosti-dihalnih-shlyahiv-ta-inshih-nevidkladnih-stanah-217462.html 

Виконуємо контрольну роботу та присилаємо мені в особисті повідомлення.

Група № 35

 Природничі науки (Хімічний модуль)

Тема сьогоднішнього нашого уроку:

 "Полімерні матеріали. Пластмаси, синтетичні каучуки, гума."

Переходимо за посиланням, переглядаємо презентацію  і робимо конспект

https://svitppt.com.ua/himiya/plastmasi-kauchuki-guma.html

Опрацьовуємо матеріал за посиланням, робимо конспект

https://edufuture.biz/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0_12._%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8_%D1%8F%D0%BA_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B2._%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B8,_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%BA%D0%B0%D1%83%D1%87%D1%83%D0%BA%D0%B8,_%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0,_%D1%88%D1%82%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%B0

Група №35

 Захист України

Тема сьогоднішнього нашого уроку:

«Способи рятування людей з-під завалів.»

Переходимо за посиланням, переглядаємо презентацію  і робимо конспект

https://naurok.com.ua/rozshuk-urazhenih-u-zavalah-a-takozh-v-budinkah-yaki-poshkodzheni-i-goryat-sposobi-ryatuvannya-lyudey-z-vikoristannyam-tabelnih-i-pidruchnih-zasobiv-240100.html

Опрацьовуємо алгоритм дій при завалі будинку та робимо конспект в зошиті

https://sud.ua/ru/news/ukraine/235034-algoritm-diy-pri-zavali-budinku-tse-mozhe-vryatuvati-vashe-zhittya

 Група № 17

Галузева економіка

Тема сьогоднішнього нашого уроку:

«Економічна ефективність підвищення якості продукції»

Переходимо за посиланням, робимо запис в робочий зошит

https://helpiks.org/6-27660.html

 

 

15. 10. 2022

Група № 17

Охорона праці

Тема сьогоднішнього нашого уроку:

«Захист від статистичної електрики. Правила поведінки під час грози»

Переходимо за посиланням, робимо запис в робочий зошит

https://pidru4niki.com/1605040138329/bzhd/zahist_vid_statichnoyi_elektriki

https://uprns.mkrada.gov.ua/?memory=pravila-povedinki-pid-chas-grozi

Опрацьовуємо матеріал та робимо запис в робочому зошиті.

Група № 38

 Природничі науки (Хімічний модуль)

Тема сьогоднішнього нашого уроку:

"Вітаміни, харчові добавки Е - числа"

Переходимо за посиланням.

https://shkola.in.ua/572-khimiia-11-klas-yaroshenko.html

та опрацьовуємо параграф 6.

 На сторінці  64 виконуємо лабораторний дослід № 2.

Записи робимо в робочому зошиті. 

Перейдіть за посиланням  і зробіть конспект

 https://ideas-center.com.ua/?p=10569https://ideas-center.com.ua/?p=10569

  Група № 13

Охорона праці

Тема сьогоднішнього нашого уроку:

«Спалахи, запалення, самозапалення, горіння, тління»

Переходимо за посиланням

https://studopedia.com.ua/1_39760_gorinnya-podilyayutsya-na-taki-vidi-spalah-zaymannya-samozaymannya-spalahuvannya-samo--spalahuvannya-tlinnya.html   

опрацьовуємо матеріал, робимо записи в робочому зошиті.

Група № 32

 Природничі науки (Хімічний модуль)

Тема сьогоднішнього нашого уроку:

«Шкідливий вплив на організм людини наркотичних речовин , процеси, які його обумовлюють»

Переходимо запосиланням

 https://shkola.in.ua/572-khimiia-11-klas-yaroshenko.html

опрацьовуємо параграф 8

Після параграфа на сторінці 82 виконати завдання 3.

Для закріплення матеріалу проходимо тести за посиланням

https://naurok.com.ua/test/shkidliviy-vpliv-alkogolyu-narkotikiv-tyutyunopalinnya-1201309.html

скріншот результату прислати мені в особисті повідомлення

 Група №15

 Захист України

Тема сьогоднішнього нашого уроку: «Непрямий масаж серця, як спосіб відновлення діяльності серцево – судинної системи, методика його виконання»

Переходимо за посиланням

https://naurok.com.ua/prezentaciya-nepryamiy-masazh-sercya-yak-sposib-vidnovlennya-diyalnosti-sercevo-sudinno-sistemi-metodika-yogo-vikonannya-256614.html

опрацьовуємо презентацію, робимо запис в зошиті

Для закріплення матеріалу   проходимо тести за посиланням https://naurok.com.ua/test/nepryamiy-masazh-sercya-yak-sposib-vidnovlennya-diyalnosti-sercevo-su--dinno-sistemi-metodika-yogo-vikonannya-1010254.html

скріншот результату прислати мені в особисті повідомлення

Група №25

 Захист України

Тема сьогоднішнього нашого уроку: 

«Узагальнення знань по темі:

«Надання домедичної допомоги при раптовій зупинці серця»»

Переходимо за посиланням 

 https://naurok.com.ua/kontrolna-robota-nadannya-domedichno-dopomogi-pri-raptoviy-zupinci-sercya-pri-porushenni-prohidnosti-dihalnih-shlyahiv-ta-inshih-nevidkladnih-stanah-217462.html 

Виконуємо контрольну роботу та присилаємо мені в особисті повідомлення.

 Група № 17

Основи галузевої економіки

Тема сьогоднішнього нашого уроку:

«Облік та оцінка основних фондів. »

Переходимо за посиланням

https://pidru4niki.com/15950210/ekonomika/oblik_otsinyuvannya_osnovnih_fondiv

опрацьовуємо матеріал та присилаємо мені в особисті повідомлення

Група № 35

 Природничі науки (Хімічний модуль)

Тема сьогоднішнього нашого уроку:

«Біополімери, як структурна та функціональна основа єдності та різноманітності живих систем, її пояснення на основі збереження та перетворення енергії»

Переходимо за посиланням

https://youtu.be/qOrMVOOtyuo

опрацьовуємо матеріал, робимо запис в зошиті  та присилаємо мені в особисті повідомлення

   14. 10. 2022

Група № 35

 Природничі науки (Хімічний модуль)

Тема сьогоднішнього нашого уроку: "Органічні речовини в живій природі"

Переходимо за посиланням.

https://shkola.in.ua/572-khimiia-11-klas-ya   roshenko.html

та опрацьовуємо параграф 4 - 5.   Виконуємо завдання після параграфа в робочому зошиті  . 

Група № 35

Природничі науки (Хімічний модуль)

Тема сьогоднішнього нашого уроку: "Біологічна роль білків, нуклеїнових кислот"

Переходимо за посиланням.

https://shkola.in.ua/572-khimiia-11-klas-yaroshenko.html

та опрацьовуємо параграф 6.   Виконуємо завдання після параграфа в робочому зошиті  . 

За цим посиланням https://naurok.com.ua/test/esteri-zhiri-vuglevodi-1514135.html   пройти тестування, скріншот оцінки мені прислати

Група № 32

 Природничі науки (Хімічний модуль)

Тема сьогоднішнього нашого уроку: "Вітаміни, харчові добавки Е - числа"

Переходимо за посиланням.

https://shkola.in.ua/572-khimiia-11-klas-yaroshenko.html

та опрацьовуємо параграф 6. На сторінці  64 виконуємо лабораторний дослід № 2.

Записи робимо в робочому зошиті. 

Перейдіть за посиланням  і зробіть конспект

 https://ideas-center.com.ua/?p=10569https://ideas-center.com.ua/?p=10569

Група № 17

Охорона праці

Тема сьогоднішнього нашого уроку:"Попереджувальні написи , плакати , пристрої та ізольовані пристрої"

Переходимо за посиланням, робимо запис в робочий зошит

 https://sites.google.com/site/ohoronapraci44/08-plakati-ta-znaki-bezpeki-so-vikoristovuutsa-pri-obslugovuvanni-ta-remontu-eom

 13. 10. 2022

Група № 18

Охорона праці

Тема сьогоднішнього нашого уроку: "Евакуація з приміщень у разі аварії"

Переходимо за посиланням.

https://studwood.net/1864263/bzhd/plan_evakuatsiyi_primischen_vipadku_avariyi 

опрацьовуємо та робимо конспект в зошиті

Група № 35

 Природничі науки (Хімічний модуль)

Тема сьогоднішнього нашого уроку:"Основні класи неорганічних і органічних сполук. Основи номенклатури насичених вуглеводнів"

Переходимо за посиланням.

https://shkola.in.ua/572-khimiia-11-klas-yaroshenko.html

та опрацьовуємо параграф 3. На сторінці  29 -30  виконуємо завдання . Записи робимо у робочому зошиті

Група 15

 Захист України

Тема сьогоднішнього нашого уроку: 

"Штучне дихання та його різновиди"

Переходимо за посиланням.

https://youtube.com/watch?v=jF5ixFQ7zlo&feature=share

переглядаємо відео та відпрацьовуємо практичні навички

https://naurok.com.ua/prezentaciya-metodika-ta-varianti-provedennya-shtuchnogo-dihannya-236816.html


12. 10. 2022

Група № 38

 Природничі науки (Хімічний модуль)

Тема сьогоднішнього нашого уроку: "Вітаміни, харчові добавки Е - числа"

Переходимо за посиланням.

https://shkola.in.ua/572-khimiia-11-klas-yaroshenko.html

та опрацьовуємо параграф 6. На сторінці  64 виконуємо лабораторний дослід № 2.

Записи робимо в робочому зошиті. 

Перейдіть за посиланням  і зробіть конспект

 https://ideas-center.com.ua/?p=10569https://ideas-center.com.ua/?p=10569

Група № 17

Охорона праці

Тема сьогоднішнього нашого уроку: "Електрика промислова, статистична і атмосферна"

Переходимо за посиланням  http://kpeklntu.at.ua/e-book/ohorona_praci/page26.html

опрацьовуємо матеріал  та робимо запис в зошиті.\

Група № 17

Основи галузевої економіки

Тема сьогоднішнього нашого уроку:

"Кадри підприємства, їх склад і структура"

Переходимо за посиланням  https://naurok.com.ua/kadri-pidpriemstva-h-sklad-i-struktura-290586.html

опрацьовуємо матеріал  та робимо запис в зошиті.\

Група № 13

Основи галузевої економіки

Тема сьогоднішнього нашого уроку:

"Організаційно  - економічні  особливості  функціонування різних видів підприємств"

Переходимо за посиланням  https://studfile.net/preview/5424423/page:19/

опрацьовуємо матеріал  та робимо запис в зошиті.\

Група № 38

Охорона праці

Тема сьогоднішнього нашого уроку:"Горіння речовин і способи його припинення"

Переходимо за посиланням

https://bcpl.pto.org.ua/index.php/dopomoga/itemlist/category/420-3-2-gorinnya-rechovin-i-sposobi-jogo-pripinennya

Для закріплення матеріалу проходимо тест. Скрін виконаного тесту скидаємо в особисті повідомлення

https://naurok.com.ua/test/ohorona-praci-rozdil_3-592755.html

Група № 15

Охорона праці

Тема сьогоднішнього нашого уроку:

"Психофізичні фактори умови праці"

Переходимо за посиланням https://studfile.net/preview/5412659/page:11/

опрацьовуємо матеріал  та робимо запис в зошиті.\

Група № 22

Охорона праці

Тема сьогоднішнього нашого уроку:

"Соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворюваннях"

Переходимо за посиланням  https://oppb.com.ua/news/strahuvannya-vid-neshchasnogo-vypadku-na-vyrobnyctvi-ta-profesiynogo-zahvoryuvannya

опрацьовуємо матеріал  та робимо запис в зошиті.\


Група 25

 Захист України

Тема сьогоднішнього нашого уроку: 

"Проведення реанімаційних заходів одним та двома рятівниками"

Переходимо за посиланням  https://uahistory.co/pidruchniki/gydima-national-defense-bases-medical-knowledge-girls-10-class-2018/9.php

опрацьовуємо матеріал  та робимо запис в зошиті.\

За посиланням  https://naurok.com.ua/test/osnovni-reanimaciyni-zahodi-972731.html  виконуємо тести для закріплення матеріалу , скрін надсилаємо в особисті повідомлення.

11. 10. 2022

Група № 32

 Природничі науки (Хімічний модуль)

Тема сьогоднішнього нашого уроку: "Лабораторний дослід: "Ознайомлення із зразками натуральних і штучних волокон"

Переходимо за посиланням.

https://shkola.in.ua/572-khimiia-11-klas-yaroshenko.html

та опрацьовуємо параграф 16. На сторінці 176 виконуємо лабораторний дослід № 6.

Записи робимо в робочому зошиті. 

Перейдіть за посиланням і перегляньте відео

https://youtu.be/zMDak_-SNd4

https://youtu.be/a7PKBzTN7O0

Група № 32

 Природничі науки (Хімічний модуль)

Тема сьогоднішнього нашого уроку: "Вітаміни, харчові добавки Е - числа"

Переходимо за посиланням.

https://shkola.in.ua/572-khimiia-11-klas-yaroshenko.html

та опрацьовуємо параграф 6. На сторінці  64 виконуємо лабораторний дослід № 2.

Записи робимо в робочому зошиті. 

Перейдіть за посиланням  і зробіть конспект

 https://ideas-center.com.ua/?p=10569https://ideas-center.com.ua/?p=10569

Група № 38

 Природничі науки (Хімічний модуль)

Тема сьогоднішнього нашого уроку: "Лабораторний дослід: "Ознайомлення із зразками натуральних і штучних волокон"

Переходимо за посиланням.

https://shkola.in.ua/572-khimiia-11-klas-yaroshenko.html

та опрацьовуємо параграф 16. На сторінці 176 виконуємо лабораторний дослід № 6.

Записи робимо в робочому зошиті. 

Перейдіть за посиланням і перегляньте відео

https://youtu.be/zMDak_-SNd4

https://youtu.be/a7PKBzTN7O0

Група 25

 Захист України

Тема сьогоднішнього нашого уроку: 

"Звільнення дихальних шляхів від сторонніх предметів"

Переходимо за посиланням   https://youtu.be/ox5sS_CGzhg  переглядаємо відео. 

Записуємо алгоритм допомоги в зошит та відпрацьовуємо практичні навички

Група №15

 Захист України

Тема сьогоднішнього нашого уроку: "Звільнення дихальних шляхів від сторонніх предметів"

Переходимо за посиланням   https://youtu.be/ox5sS_CGzhg  переглядаємо відео. 

Записуємо алгоритм допомоги в зошит та відпрацьовуємо практичні навички

Група №35

 Захист України

Тема сьогоднішнього нашого уроку:  

"Поняття про отруту та отруєння"

Переходимо за посиланням

https://pidruchnyk.com.ua/1270-zahyst-vitchyzny-11-klass-gudyma-med.html

опрацьовуємо параграф 9, робимо конспект в робочому зошиті.

Переглядаємо відео за посиланням 

https://youtu.be/SHniTNJ84LQ

Група № 13

Охорона праці

Тема сьогоднішнього нашого уроку:"Горіння речовин і способи його припинення"

Переходимо за посиланням

https://bcpl.pto.org.ua/index.php/dopomoga/itemlist/category/420-3-2-gorinnya-rechovin-i-sposobi-jogo-pripinennya

Для закріплення матеріалу проходимо тест. Скрін виконаного тесту скидаємо в особисті повідомлення

https://naurok.com.ua/test/ohorona-praci-rozdil_3-592755.html


08. 10. 2022

Група № 17

Охорона праці

Тема сьогоднішнього нашого уроку: "Фізіологічні та психологічні основи трудового процесу".

Перейти за посиланням, робимо конспект

https://pro-op.com.ua/article/1409-perelk-robt-z-pdvishchenoyu-nebezpekoyu

Група № 17

Основи галузевої економіки

Тема сьогоднішнього нашого уроку: 

"Шляхи вдосконалення підприємства"

Переходимо за посиланням та робимо конспект

https://ua-referat.com/%D0%A8%D0%BB%D1%8F%D1%85%D0%B8_%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BE%D1%97_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 

Переходимо за посиланням та проходимо тестування

https://naurok.com.ua/test/osnovi-galuzevo-ekonomiki-ta-pidpriemnictva-593536.html

Група № 35

Природничі науки (Хімічний модуль)

Тема сьогоднішнього нашого уроку: 

"Органічні сполуки - сполуки Карбону. 

Валентні можливості Карбону."

Переходимо за посиланням робимо конспект, виконуємо завдання для самоконтролю після параграфа  та проходимо тестування

https://naurok.com.ua/test/organichni-spoluki---spoluki-karbonu-705545.html

http://www.chemistry.in.ua/grade-9/structure-of-carbon-atoms

http://www.chemistry.in.ua/grade-9/structure-of-carbon-atoms
Група № 38

Природничі науки (Хімічний модуль)

Тема сьогоднішнього нашого уроку: "Полімерні матеріали. Пластмаси, синтетичні каучуки, гума."

Переходимо за посиланням, переглядаємо презентацію  і робимо конспект

https://svitppt.com.ua/himiya/plastmasi-kauchuki-guma.html

Опрацьовуємо матеріал за посиланням, робимо конспект

https://edufuture.biz/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0_12._%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8_%D1%8F%D0%BA_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B2._%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B8,_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%BA%D0%B0%D1%83%D1%87%D1%83%D0%BA%D0%B8,_%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0,_%D1%88%D1%82%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%B0


Група № 32

Природничі науки (Хімічний модуль)

Тема сьогоднішнього нашого уроку: "Полімерні матеріали. Пластмаси, синтетичні каучуки, гума."

Переходимо за посиланням, переглядаємо презентацію  і робимо конспект

https://svitppt.com.ua/himiya/plastmasi-kauchuki-guma.html

Опрацьовуємо матеріал за посиланням, робимо конспект

https://edufuture.biz/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0_12._%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8_%D1%8F%D0%BA_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B2._%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B8,_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%BA%D0%B0%D1%83%D1%87%D1%83%D0%BA%D0%B8,_%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0,_%D1%88%D1%82%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%B0

Група № 13

Охорона праці

Тема сьогоднішнього нашого уроку:"Характерні причини виникнення  пожеж"

Переходимо за посиланням і робимо конспект

https://studfile.net/preview/5720981/page:14/

Переглядаємо відео

https://www.youtube.com/watch?v=g48CR5Winuo

Група 15

 Захист України

Тема сьогоднішнього нашого уроку: "Основні правила та порядок проведення реанімації"

Переходимо за посиланням, переглядаємо презентацію  і робимо конспект

https://www.youtube.com/watch?v=zcHDVTtmOtc

Група 25

 Захист України

Тема сьогоднішнього нашого уроку:"Непрямий масаж серця, як спосіб відновлення діяльності серцевосудинної  системи, методика його виконання "

Переходимо за посиланням, переглядаємо відео та практикуємо практичні навички

https://www.youtube.com/watch?v=CHp8MTpkocg


10.09.2022 року

Група № 17

Охорона праці

Тема сьогоднішнього нашого уроку: "Фізіологічні та психологічні основи трудового процесу".

Перейти за посиланням, робимо конспект

https://studfile.net/preview/10060689/

Перегляньте презентацію та зробіть короткі записи у робочому зошиті.

https://ppt-online.org/140346

Група № 13

Основи галузевої економіки і підприємництва

Тема сьогоднішнього нашого уроку:"Підприємництво як тип господарювання"

Переходимо за посиланням та робимо конспект в робочому зошиті.

https://pidru4niki.com/12810419/ekonomika/pidpriyemnitstvo_suchasna_forma_gospodaryuvannya

 Група № 38

Охорона праці

Тема сьогоднішнього нашого уроку: "Перелік робіт з підвищеною небезпекою при обслуговуванні і експлуатації автотранспортних засобів"

Переходимо за посиланням та робимо конспект в робочому зошиті.

https://oppb.com.ua/news/shchodo-ohorony-praci-vodiyiv-avtotransportnyh-zasobiv-navchannya-i-perevirka-znan-z-pytan

 Група № 38

Природничі науки (Хімічний модуль)

Тема сьогоднішнього нашого уроку: "Залежність властивостей органічних речовин від хімічної будови"

Переходимо за посиланням та робимо конспект в робочому зошиті.

https://www.grebenka.com/publ/srednee_obrazovanie/khimija/zalezhnist_vlastivostej_rechovin_vid_jikh_khimichnoji_budovi_teorija_khimichnoji_budovi_organichnikh_spoluk_o_butlerova/51-1-0-1633

Перегляньте відео та запишіть рівняння 

https://www.youtube.com/watch?v=gi8GT6p0ZO0

 Група № 13

Охорона праці

Тема сьогоднішнього нашого уроку: "Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві, професійні захворювання і професійні отруєння"

Переходимо за посиланням та робимо конспект в робочому зошиті.

https://e.sv.oppb.com.ua/okhorona-praci-i-pozhezhna-bezpeka-specvipusk-2020-1/organizaciya-rozsliduvannya-neschasnikh

Група № 18

Охорона праці

Тема сьогоднішнього нашого уроку: "Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві, професійні захворювання і професійні отруєння"

Переходимо за посиланням та робимо конспект в робочому зошиті.

https://e.sv.oppb.com.ua/okhorona-praci-i-pozhezhna-bezpeka-specvipusk-2020-1/organizaciya-rozsliduvannya-neschasnikh

Шановні учні!

              У зв'язку з оголошенням карантину 
ДНЗ "Волочиський промислово - аграрний професійний ліцей " навчання не припиняє. Працюємо дистанційно!
              Бажаю успіхів у дистанційному навчанні!

       Усі завдання виконувати в робочому зошиті під заголовком                 «Дистанційне навчання».

 Робити скрін завдання та скидати на номер у вайбері 380978038983

Доброго дня шановні учні!

У нелегкий час для нашої країни ми мусимо з вами активно приймати участь у нелегкій боротьбі з окупантами  і наближатися до перемоги.   

  Отож, наш внесок у наближення перемоги  - це навчання!

     І так нові завдання!!!

Завдання на 15. 04. 2022 року

12 група

Природничі науки (хімічний модуль)

Тема сьогоднішнього нашого уроку:"Ідеї В. І. Вернадського про геологічну та хімічну діяльність людини"

Переходимо за посиланням, переглядаємо презентацію. робимо конспект , фото надсилаємо

https://vseosvita.ua/library/splavi-metaliv-idei-vivernadskogo-

pro-geologicnu-ta-himicnu-dialnist-ludini-428207.html


https://www.youtube.com/watch?v=eUjPYIACZ9M

18 група

Природничі науки (хімічний модуль)

Тема сьогоднішнього нашого уроку:"Роль діяльності людини у кругообігу елементів та екологічні проблеми, до яких вони призводять"

Перейти за посиланням  

https://pidru4niki.com/1246122056634/ekologiya/krugoobigi_rechovini 

зробити конспект у робочому зошиті. Фото надіслати


Завдання на 14. 04. 2022 року

15 група

Природничі науки (хімічний модуль)

Тема сьогоднішнього нашого уроку:"Метали та їхні сплави у сучасній техніці"

Переходимо за посиланням, робимо конспект, виконуємо завдання для самоконтролю фото надсилаємо

http://www.chemistry.in.ua/grade-10/metals-and-alloys-in-modern-technology

Перегляньте відео

https://www.youtube.com/watch?v=5pw2EhZLE9A

12 група

Природничі науки (хімічний модуль)

Тема сьогоднішнього нашого уроку:"Метали та їхні сплави у сучасній техніці"

Переходимо за посиланням, робимо конспект, виконуємо завдання для самоконтролю фото надсилаємо

http://www.chemistry.in.ua/grade-10/metals-and-alloys-in-modern-technology

Перегляньте відео

https://www.youtube.com/watch?v=5pw2EhZLE9A


Завдання на 13. 04. 2022 року

15 група

Природничі науки (хімічний модуль)

Тема сьогоднішнього нашого уроку:"Практична робота "Розв'язування експерементальних задач"""

https://vseosvita.ua/library/prakticna-robota-no1-z-himii-rozvazuvanna-eksperimentalnih-zadac-10-klas-335333.html

Переходимо за посиланням. Виконуємо роботу, фото надсилаємо.

18 група

Природничі науки (хімічний модуль)

Тема сьогоднішнього нашого уроку:"Загальні відомості про мінеральні добрива та їх раціональне використання"

 Опрацювати у підручнику 

ttps://shkola.in.ua/511-khimiia-10-klas-yaroshenko.html 

    Параграф 11 законспектувати. Опрацювати питання після параграфа. В робочому зошиті виконати лабораторний дослід №7.

Переглянути відео за посиланням..

https://naurok.com.ua/prezentaciya-mineralni-dobriva-147433.html

https://youtu.be/BQeb3htDB1k

Пройдіть тестування по даній темі та надішліть фото

https://naurok.com.ua/testi-z-temi-mineralni-dobriva-14629.html

Завдання на 12. 04. 2022 року

15 група

Природничі науки (хімічний модуль)

Тема сьогоднішнього нашого уроку:"Сполуки феруму у природі. Залізо його властивості і використання"

переглянути відео та зробити його конспект

https://youtube.com/watch?v=zEbYoNjJMWE&feature=share

18 група

Природничі науки (хімічний модуль)

Тема сьогоднішнього нашого уроку:"Будівельні матеріали і їх використання. "

 Опрацювати у підручнику 

ttps://shkola.in.ua/511-khimiia-10-klas-yaroshenko.html (ст.105 - 113)

Перегляньте презентацію та зробіть конспект

https://svitppt.com.ua/himiya/budivelni-materiali-ih-vikoristannya.html


Завдання на 11. 04. 2022 року

15 група

Природничі науки (хімічний модуль)

Тема сьогоднішнього нашого уроку:"Ферум - найважливіший d-елемент, його хімічні та фізичні властивості"

 Опрацювати у підручнику 

ttps://shkola.in.ua/511-khimiia-10-klas-yaroshenko.html №22(сторінка 179  -186)

виконати вправу 4 на сторінці 186

Переглянути відео та зробити його конспект

https://youtu.be/CRNcMTaZvzI

18 група

Природничі науки (хімічний модуль)

Тема сьогоднішнього нашого уроку: "Кислоти: сульфатна, нітратна, карбонатна солі цих кислот, поширення в природі, використання людиною"

Перейдіть за посиланням, зробіть конспект та відправте фото

https://sites.google.com/view/chemistry-v-n/10-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81/%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-3-%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BC%D1%96%D1%81%D0%BD%D1%96-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B8/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%96-%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8

   Опрацювати у підручнику 

ttps://shkola.in.ua/511-khimiia-10-klas-yaroshenko.html (ст.69 -85,ст.95 -105)

Завдання на 09. 04. 2022 року

15 група

Природничі науки (хімічний модуль)

Тема сьогоднішнього нашого уроку:"Алюміній та його сполуки"

В підручнику ttps://shkola.in.ua/511-khimiia-10-klas-yaroshenko.html опрацювати параграф 21 та виконати впрву 3 на сторінці  178 та вправу 6 на сторінці 179 

Фото надсилаємо

Опрацьовуємо матеріал за посиланням. Робимо конспект. Фотографуємо та надсилаємо.Група № 25

Гігієна і санітарія виробництва

Тема сьогоднішнього нашого уроку:"Гігієнічна оцінка якості ковбаси  та ковбасних виробів"

Опрацьовуємо матеріал за посиланням  сторінки 4 - 7

http://chvku.at.ua/foto/2019-2020/dist/biolog/20.03_kk_1119_gigiena.pdf

Завдання на 08. 04. 2022 року

15 група

Природничі науки (хімічний модуль)

Тема сьогоднішнього нашого уроку:"Твердість води та методи її усунення"

Для вивчення матеріалу перегляньте відео та зробіть його конспект

https://www.youtube.com/watch?v=81oJnmvB5bk

Опрацюйте презентацію за посиланням в робочому зошиті зробіть конспект

https://naurok.com.ua/prezentaciya-zhorstkist-vodi-i-metodi-usunennya-143634.html

        Опрацювати у підручнику параграф 20

https://shkola.in.ua/511-khimiia-10-klas-yaroshenko.html

 Вправу 5  на сторінці 172 виконати в робочому зошиті. Фото роботи надіслати. 

Завдання на 07. 04. 2022 року

Група № 25

Гігієна і санітарія виробництва

Тема сьогоднішнього нашого уроку:"Гігієнічна оцінка якості м'яса та м'ясопродуктів"

Переходимо за посиланням. Опрацьовуємо матеріал. Конспектуємо, фото надсилаємо

https://studfile.net/preview/2425993/page:15/

12 група

Природничі науки (хімічний модуль)

Тема сьогоднішнього нашого уроку:"Практична робота "Розв'язування експерементальних задач"""

https://vseosvita.ua/library/prakticna-robota-no1-z-himii-rozvazuvanna-eksperimentalnih-zadac-10-klas-335333.html

Переходимо за посиланням. Виконуємо роботу, фото надсилаємо.

15 група

Природничі науки (хімічний модуль)

Тема сьогоднішнього нашого уроку:"Хімічні властивості лужних та лужноземельних елементів"

Переходимо за посиланням. Опрацювюємо відео, робимо його конспект.

https://www.youtube.com/watch?v=2eSLowzYISg

В підручнику ttps://shkola.in.ua/511-khimiia-10-klas-yaroshenko.html опрацювати параграф 19 та виконати впрву 2 на сторінці  162 ,та виконати впрву 3 на сторінці  163 

Фото надсилаємо

Завдання на 06. 04. 2022 року

15 група

Природничі науки (хімічний модуль)

Тема сьогоднішнього нашого уроку:"Металічні елементи у періодичній системі елементів Д. І. Мендєлєєва""

Опрацьовуємо матеріал за посиланням. Робимо конспект. Фотографуємо та надсилаємо.

https://subject.com.ua/master/Chemistry/lesson27.html

В підручнику ttps://shkola.in.ua/511-khimiia-10-klas-yaroshenko.html опрацювати параграф 16 та виконати впрву 1 на сторінці 137

15 група

Природничі науки (хімічний модуль)

Тема сьогоднішнього нашого уроку:"Загальні фізичні і хімічні властивості металів"

Опрацьовуємо матеріал за посиланням 

https://youtube.com/watch?v=MQ9OHFDsCOw&feature=share

https://youtu.be/BvqJoGTKzuA

https://youtube.com/watch?v=QZfzlUv0SdE&feature=share

робимо конспект , фото надсилаємо

В підручнику ttps://shkola.in.ua/511-khimiia-10-klas-yaroshenko.html опрацювати параграф 18 та виконати впрву 1, 4 на сторінці  154

Фото надсилаємо

18 група

Природничі науки (хімічний модуль)

Тема сьогоднішнього нашого уроку: "Дослідження стану атмосферного повітря  та води у водоймах"

Перейдіть за посиланням. Прочитайте конспект, зробіть короткі записи в робочому зошиті  фото надішліть.

https://www.zhiva-planeta.org.ua/pvsus/sapu.html

Завдання на 05. 04. 2022 року

15 група

Природничі науки (хімічний модуль)

Тема сьогоднішнього нашого уроку:"Узагальнення знань по темі: "Неметалічні елементи, їх сполукиу природі і техніці""

Для виконання завдання переходимо за посиланням  виконуємо кожен свій варіант. Результати контрольної надсилаємо

https://naurok.com.ua/kontrolna-robota-1-z-temi-nemetalichni-elementi-ta-h-spoluki-3544.html

18 група

Природничі науи (хімічний модуль)

Тема сьогоднішнього нашого уроку: "Оксиди неметалічних елементів, їх  кислотний характер. Кислотні дощі, парниковий ефект"

  Перегляньте відео та запишіть у робочий зошит усі  хімічні рівняння, які там

     представляють.

https://www.youtube.com/watch?v=GpidNsmuqxU

     Опрацювати у підручнику параграф 8

  ttps://shkola.in.ua/511-khimiia-10-klas-yaroshenko.html

 Вправу 3 та 4 на сторінці 69 виконати в робочому зошиті. Фото роботи надіслати. 

Завдання на 04. 04. 2022 року

15 група

Природничі науки (хімічний модуль)

Тема сьогоднішнього нашого уроку:"Роль діяльності людини у кругообігу елементів та екологічні проблеми, до яких вони призводять"

Перейти за посиланням  

https://pidru4niki.com/1246122056634/ekologiya/krugoobigi_rechovini 

зробити конспект у робочому зошиті. Фото надіслати

15 група

Природничі науки (хімічний модуль)

Тема сьогоднішнього нашого уроку:"Семінарське заняття:"Роль неметалічних  елементів у природі"

Перегляньте відео. Зробіть конспект, фото надішліть. Створіть свою презентацію по даній темі та надішліть

https://youtu.be/mKaJ4iy3zdc


18 група

Природничі науи (хімічний модуль)

Тема сьогоднішнього нашого уроку: "Дослідження стану  атмосферного повітря  та води у водоймах" Урок у довкіллі №4

Переходимо за посиланням опрацьовуємо матеріал.

https://mepr.gov.ua/news/36642.html

фото надіслати

Завдання на 02. 04. 2022 року

12 група

Природничі науки (хімічний модуль)

Тема сьогоднішнього нашого уроку:"Сполуки феруму у природі. Залізо його властивості і використання"

переглянути відео та зробити його конспект

https://youtube.com/watch?v=zEbYoNjJMWE&feature=share

15 група

Природничі науки (хімічний модуль)

Тема сьогоднішнього нашого уроку:"Загальні відомості про мінеральні добрива та їх раціональне використання"

 Опрацювати у підручнику 

ttps://shkola.in.ua/511-khimiia-10-klas-yaroshenko.html 

    Параграф 11 законспектувати. Опрацювати питання після параграфа. В робочому зошиті виконати лабораторний дослід №7.

Переглянути відео за посиланням..

https://naurok.com.ua/prezentaciya-mineralni-dobriva-147433.html

https://youtu.be/BQeb3htDB1k

Пройдіть тестування по даній темі та надішліть фото

https://naurok.com.ua/testi-z-temi-mineralni-dobriva-14629.html

Завдання на 01. 04. 2022 року

12 група

Природничі науки (хімічний модуль)

Тема сьогоднішнього нашого уроку:"Ферум - найважливіший d-елемент, його хімічні та фізичні властивості"

 Опрацювати у підручнику 

ttps://shkola.in.ua/511-khimiia-10-klas-yaroshenko.html №22(сторінка 179  -186)

виконати вправу 4 на сторінці 186

Переглянути відео та зробити його конспект

https://youtu.be/CRNcMTaZvzI

15 група

Природничі науки (хімічний модуль)

Тема сьогоднішнього нашого уроку:"Будівельні матеріали і їх використання. "

 Опрацювати у підручнику 

ttps://shkola.in.ua/511-khimiia-10-klas-yaroshenko.html (ст.105 - 113)

Перегляньте презентацію та зробіть конспект

https://svitppt.com.ua/himiya/budivelni-materiali-ih-vikoristannya.html

18 група

Природничі науи (хімічний модуль)

Тема сьогоднішнього нашого уроку:"Оксиди неметалічних елементів їх кислотний характер. Кислотні дощі, парниковий ефект"

Опрацьовуємо матеріал за посиланням 

https://youtube.com/watch?v=GpidNsmuqxU&feature=share

https://youtu.be/ZiAMx7c_QRM

https://youtu.be/urJZkYxTeLY

Фото надсилаємо


Завдання на 31. 03. 2022 року

15 група

Природничі науки (хімічний модуль)

Тема сьогоднішнього нашого уроку:"Кислоти: сульфатна, нітратна, карбонатна солі цих кислот, поширення в природі, використання людиною"

Перейдіть за посиланням, зробіть конспект та відправте фото

https://sites.google.com/view/chemistry-v-n/10-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81/%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-3-%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BC%D1%96%D1%81%D0%BD%D1%96-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B8/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%96-%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8

   Опрацювати у підручнику 

ttps://shkola.in.ua/511-khimiia-10-klas-yaroshenko.html (ст.69 -85,ст.95 -105)

12 група

Природничі науки (хімічний модуль)

Тема сьогоднішнього нашого уроку:"Алюміній та його сполуки"

В підручнику ttps://shkola.in.ua/511-khimiia-10-klas-yaroshenko.html опрацювати параграф 21 та виконати впрву 3 на сторінці  178 та вправу 6 на сторінці 179 

Фото надсилаємо

Опрацьовуємо матеріал за посиланням. Робимо конспект. Фотографуємо та надсилаємо.


Завдання на 30. 03. 2022 року

15 група

Природничі науки (хімічний модуль)

Тема сьогоднішнього нашого уроку:"Дослідження стану атмосферного повітря  та води у водоймах"

Перейдіть за посиланням. Прочитайте конспект, зробіть короткі записи в робочому зошиті  фото надішліть.

https://www.zhiva-planeta.org.ua/pvsus/sapu.html

18 група

Природничі науи (хімічний модуль)

Тема сьогоднішнього нашого уроку:"Сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном"

Опрацьовуємо матеріал за посиланням. Робимо конспект. Фотографуємо та надсилаємо.

https://youtu.be/miVN0303zQ4

В підручнику ttps://shkola.in.ua/511-khimiia-10-klas-yaroshenko.html опрацювати параграф 6 та виконати впрву 2, 4 на сторінці  53 

Фото надсилаємо

12 група

Природничі науки (хімічний модуль)

Тема сьогоднішнього нашого уроку:"Твердість води та методи її усунення"

Для вивчення матеріалу перегляньте відео та зробіть його конспект

https://www.youtube.com/watch?v=81oJnmvB5bk

Опрацюйте презентацію за посиланням в робочому зошиті зробіть конспект

https://naurok.com.ua/prezentaciya-zhorstkist-vodi-i-metodi-usunennya-143634.html

        Опрацювати у підручнику параграф 20

https://shkola.in.ua/511-khimiia-10-klas-yaroshenko.html

 Вправу 5  на сторінці 172 виконати в робочому зошиті. Фото роботи надіслати. 


Завдання на 29. 03. 2022 року

15 група

Природничі науки (хімічний модуль)

Тема сьогоднішнього нашого уроку:"Оксиди неметалічних елементів, їх  кислотний характер. Кислотні дощі, парниковий ефект"

  Перегляньте відео та запишіть у робочий зошит усі  хімічні рівняння, які там

     представляють.

https://www.youtube.com/watch?v=GpidNsmuqxU

     Опрацювати у підручнику параграф 8

  ttps://shkola.in.ua/511-khimiia-10-klas-yaroshenko.html

 Вправу 3 та 4 на сторінці 69 виконати в робочому зошиті. Фото роботи надіслати. 

18 група

Природничі науи (хімічний модуль)

Тема сьогоднішнього нашого уроку:"Неметалічні елементи: загальна характеристика, поширення в природі. Явище алотропії, алотропні видозміни"

Для вивчення матеріалу перегляньте відео та зробіть його конспект

https://youtube.com/watch?v=zR7N03ml5X0&feature=share

https://youtube.com/watch?v=icCqP4BhsOY&feature=share

 опрацюйте лекції зробіть конспект фото  надішліть

https://uahistory.co/pidruchniki/popel-chemistry-11-class-2019-standard-level/17.php

В підручнику опрацювати параграф 4 ttps://shkola.in.ua/511-khimiia-10-klas-yaroshenko.html  та виконати письмово вправу 3 на сторінці 35

фото надіслати

Завдання на 28.03. 2022 року

15 група

Природничі науки (хімічний модуль)

Тема сьогоднішнього нашого уроку: "Дослідження стану  атмосферного повітря  та води у водоймах" Урок у довкіллі №4

Переходимо за посиланням опрацьовуємо матеріал.

https://mepr.gov.ua/news/36642.html

фото надіслати

12 група

Природничі науки (хімічний модуль)

Тема сьогоднішнього нашого уроку:"Хімічні властивості лужних та лужноземельних елементів"

Переходимо за посиланням. Опрацювюємо відео, робимо його конспект.

https://www.youtube.com/watch?v=2eSLowzYISg

В підручнику ttps://shkola.in.ua/511-khimiia-10-klas-yaroshenko.html опрацювати параграф 19 та виконати впрву 2 на сторінці  162 ,та виконати впрву 3 на сторінці  163 

Фото надсилаємо

18 група

Природничі науи (хімічний модуль)

Тема сьогоднішнього нашого уроку:"Неметалічні елементи: загальна характеристика, поширення в природі.Явище алотропії, алотропні видозміни"

Для вивчення матеріалу перегляньте відео та зробіть його конспект

https://youtube.com/watch?v=zR7N03ml5X0&feature=share

https://youtube.com/watch?v=icCqP4BhsOY&feature=share

 опрацюйте лекції зробіть конспект фото  надішліть

https://uahistory.co/pidruchniki/popel-chemistry-11-class-2019-standard-level/17.php

В підручнику опрацювати параграф 4 ttps://shkola.in.ua/511-khimiia-10-klas-yaroshenko.html  та виконати письмово вправу 3 на сторінці 35

фото надіслати

 15 група

Громадянська освіта

Тема сьогоднішнього нашого уроку:"Узагальнення до розділу "Україна, Європа, Світ""

Виконуємо тест . Фото надсилаємо.

Тематичне узагальнення з теми: «Украіна, Європа, Світ.»

 Всі питання оцінюються в 1 бал.

1. Який із перелічених термінів позначає дедалі глибшу взаємозалежність людей і країн у всьому світі

A) індустріалізація

Б) глобалізація

B) інтеграція

Г) міграція

2. Що або хто виступає головними учасниками міжнародних відносин:

А) народи

Б) суспільство

В) дипломати

Г) держави

3. Засобом здійснення міжнародних відносин є:

А) дипломатія

Б) переговори

В) торгівля

Г) війна

4. Діяльність ООН поширюється на:

А) Європу.

Б) країни «третього світу»

В) країни з ринковою та перехідною економікою

Г) весь світ

5. Верховенство держави на своїй території та її незалежність у міжнародних

відносинах охоплює поняття:

 А) міжнародні відносини

Б) державна юрисдикція

В) державний суверенітет

Г) Міжнародна організація

6. Що з переліченого формально НЕ є обов'язковою умовою існування міжнародної організації:

 А) статутний документ

 Б) джерела доходів

В) стійка структура

 В) органи управління

7. Коли розпочався процес сучасної європейської інтеграції?

А)наприкінці XIXст.

Б) у пршій половині XXст.

В) у другій половині XXст.

 Г) на початку ХХІст.

8. Як називається розділ міжнародного права, що застосовується під час збройних конфліктів, забезпечуючи захист прав жертв конфлікту та визнаючи відповідальність за порушення його норм?

А)Міжнародне право

Б) гуманітарне право

В) Військове право

Г) Право конфліктів

9. Геополітика — це наука, що вивчає:

А) міжнародну політику в усьому світі

Б) Дипломатію як засіб вирішення конфліктів

В) світову політики відносно принципу «балансу сил»

Г) взаємодію різних країн з урахуванням географічних чинників

10. До якої із цих міжнародних організацій НЕ н алежить Україна

А) ОБСЄ

 Б) СОТ

В) ООН

Г) ЄС

11. Співробітництво з якою міжнародною організацією дає законні підставі

участі України в миротворчих місіях?

А) ООН

 Б) СОТ

В) ЄС

Г)РЄ

12. Який найуспішніший інтеграційний проект у світ

А) НАФТА

Б) ЄС

в) СНД

г) АНЗЮС

Група № 25


Завдання на 26.03. 2022 року

12 група

Природничі науки (хімічний модуль)

Тема сьогоднішнього нашого уроку: "Загальні фізичні і хімічні властивості металів"

Опрацьовуємо матеріал за посиланням 

https://youtube.com/watch?v=MQ9OHFDsCOw&feature=share

https://youtu.be/BvqJoGTKzuA

https://youtube.com/watch?v=QZfzlUv0SdE&feature=share

робимо конспект , фото надсилаємо

В підручнику ttps://shkola.in.ua/511-khimiia-10-klas-yaroshenko.html опрацювати параграф 18 та виконати впрву 1, 4 на сторінці  154

Фото надсилаємо

15 група

Природничі науки (хімічний модуль)

Тема сьогоднішнього нашого уроку:"Оксиди неметалічних елементів їх кислотний характер. Кислотні дощі, парниковий ефект"

Опрацьовуємо матеріал за посиланням 

https://youtube.com/watch?v=GpidNsmuqxU&feature=share

https://youtu.be/ZiAMx7c_QRM

https://youtu.be/urJZkYxTeLY

Фото надсилаємо

Завдання на 25.03. 2022 року

12 група

Природничі науки (хімічний модуль)

Тема сьогоднішнього нашого уроку: "Металічні елементи у періодичній системі елементів Д. І. Мендєлєєва""

Опрацьовуємо матеріал за посиланням. Робимо конспект. Фотографуємо та надсилаємо.

https://subject.com.ua/master/Chemistry/lesson27.html

В підручнику ttps://shkola.in.ua/511-khimiia-10-klas-yaroshenko.html опрацювати параграф 16 та виконати впрву 1 на сторінці 137

15 група

Природничі науки (хімічний модуль)

Тема сьогоднішнього нашого уроку:"Сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном"

Опрацьовуємо матеріал за посиланням. Робимо конспект. Фотографуємо та надсилаємо.

https://youtu.be/miVN0303zQ4

В підручнику ttps://shkola.in.ua/511-khimiia-10-klas-yaroshenko.html опрацювати параграф 6 та виконати впрву 2, 4 на сторінці  53 

Фото надсилаємо

18 група

Природничі науи (хімічний модуль)

Тема сьогоднішнього нашого уроку:"Роль і місце хімічних знань серед природничих наук, в образі природи старшокласника. Періодичний закон, періодична система, як основа для характеристики будови атомів, засіб передбачення фізичних та хімічних властивостей речовин"

Завдання виконувати за підручником 

  https://shkola.in.ua/511-khimiia-10-klas-yaroshenko.html

Опрацьовуємо параграф №2 сторінка 12 - 18

Виконати в робочому зошиті вправу 1 та 2 на сторінці 18

Перегляньте відео за посиланням  https://www.youtube.com/watch?v=SYsTFcvuvg4

Завдання на 24.03. 2022 року

  12група

Громадянська освіта

Тема сьогоднішнього нашого уроку:Практичне заняття на тему: "Молодіжні ініціативи та волонтерство в різних країнах світу"

Практичну роботу виконати в зошиті, фото надіслати

переходимо за посиланням    http://8next.com/referat/9636-ref29.html

12 група

Природничі науки (хімічний модуль)

Тема сьогоднішнього нашого уроку:"Узагальнення знань по темі: "Неметалічні елементи, їх сполукиу природі і техніці""

Для виконання завдання переходимо за посиланням  виконуємо кожен свій варіант. Результати контрольної надсилаємо


https://naurok.com.ua/kontrolna-robota-1-z-temi-nemetalichni-elementi-ta-h-spoluki-3544.html

Завдання на 23.03. 2022 року

  12група

Громадянська освіта

Тема сьогоднішнього нашого уроку:"Європейський вибір України. Угода про асоціацію Україна - ЄС"

Опрацювати конспект лекцій за посиланням та пройти тест. Фото конспекту і виконаного тесту надіслати.

https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8E_%D0%BC%D1%96%D0%B6_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BE%D1%8E_%D1%82%D0%B0_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BE%D0%BC

https://eu-agreement.ed-era.com/b1/p1

https://eu-agreement.ed-era.com/b1/p2

https://eu-agreement.ed-era.com/b1/p3

https://eu-agreement.ed-era.com/b1/test

12 група

Природничі науки (хімічний модуль)

Тема сьогоднішнього нашого уроку:"Семінарське заняття:"Роль неметалічних  елементів у природі"

Перегляньте відео. Зробіть конспект, фото надішліть. Створіть свою презентацію по даній темі та надішліть

https://youtu.be/mKaJ4iy3zdc

Завдання на 22.03. 2022 року

15 група

Природничі науки (хімічний модуль)

Тема сьогоднішнього нашого уроку:"Неметалічні елементи: загальна характеристика, поширення в природі.Явище алотропії, алотропні видозміни"

Для вивчення матеріалу перегляньте відео та зробіть його конспект

https://youtube.com/watch?v=zR7N03ml5X0&feature=share

https://youtube.com/watch?v=icCqP4BhsOY&feature=share

 опрацюйте лекції зробіть конспект фото  надішліть

https://uahistory.co/pidruchniki/popel-chemistry-11-class-2019-standard-level/17.php

В підручнику опрацювати параграф 4 ttps://shkola.in.ua/511-khimiia-10-klas-yaroshenko.html  та виконати письмово вправу 3 на сторінці 35

фото надіслати

15 група

Природничі науки (хімічний модуль)

Тема сьогоднішнього нашого уроку:"Основні хімічні та фізичні властивості неметалічних елементів як простих речовин"

Перегляньте відео та зробіть його конспект

https://youtube.com/watch?v=icCqP4BhsOY&feature=share

В підручнику опрацювати параграф 3ttps://shkola.in.ua/511-khimiia-10-klas-yaroshenko.html та виконати письмово вправу 3,4,5 на сторінці  26

фото надіслати

Завдання на 21.03. 2022 року

12 група

Природничі науки (хімічний модуль)

Тема сьогоднішнього нашого уроку:"Роль діяльності людини у кругообігу елементів та екологічні проблеми, до яких вони призводять"

Перейти за посиланням  

https://pidru4niki.com/1246122056634/ekologiya/krugoobigi_rechovini 

зробити конспект у робочому зошиті. Фото надіслати

Завдання на 19.03. 2022 року

12 група

Природничі науки (хімічний модуль)

Тема сьогоднішнього нашого уроку:"Загальні відомості про мінеральні добрива та їх раціональне використання"

 Опрацювати у підручнику 

ttps://shkola.in.ua/511-khimiia-10-klas-yaroshenko.html 

    Параграф 11 законспектувати. Опрацювати питання після параграфа. В робочому зошиті виконати лабораторний дослід №7.

Переглянути відео за посиланням..

https://naurok.com.ua/prezentaciya-mineralni-dobriva-147433.html

https://youtu.be/BQeb3htDB1k

Пройдіть тестування по даній темі та надішліть фото

https://naurok.com.ua/testi-z-temi-mineralni-dobriva-14629.html

Група № 25

Захист України

Тема сьогоднішнього нашого уроку:

"Надзвичайні ситуації їх наслідки для життєдіяльності людини"

Опрацюйте дану лекцію. Зробіть конспект у зошиті,фото надішліть

http://opcb.kpi.ua/wp-content/uploads/2014/09/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%86_%D1%8F-2.pdf

Пройдіть тестування фото виконаної роботи надсилаємо

https://naurok.com.ua/test/nadzvichayni-situaci-80680.html

Завдання на 18.03. 2022 року

  12група

Громадянська освіта

Тема сьогоднішнього нашого уроку:"Яким є становлення України в Європі та світі"

Для вивчення даної теми переходимо за посиланням. Опрацьовуємо, конспектуємо та надсилаємо фото

https://pidru4niki.com/1797042055608/politologiya/ukrayina_yevropi_sviti_skladova_formuvannya_rozvitku_novoyi_sistemi_mizhnarodnih_vidnosin

12 група

Природничі науки (хімічний модуль)

Тема сьогоднішнього нашого уроку:"Будівельні матеріали і їх використання. "

 Опрацювати у підручнику 

ttps://shkola.in.ua/511-khimiia-10-klas-yaroshenko.html (ст.105 - 113)

Перегляньте презентацію та зробіть конспект

https://svitppt.com.ua/himiya/budivelni-materiali-ih-vikoristannya.html


Завдання на 17.03. 2022 року

  12група

Громадянська освіта

Тема сьогоднішнього нашого уроку:"Участь України в ООН, ОБСЄ, Раді Європи, СОТ тощо"

Опрацьовуємо ст. 179 - 183. Конспектуємо в робочому зошиті. 

Питання №8 виконати письмово.

Завдання виконувати за підручником 

О. О. Гісем https://pidruchniki.in.ua/gromadyanska-osvita-10-klas-gisem-2018/

Перегляньте відео та зробіть конспект:

https://www.youtube.com/watch?v=cVC5__u9rlo

12група

Природничі науки (хімічний модуль)

Тема сьогоднішнього нашого уроку:"Кислоти: сульфатна, нітратна, карбонатна солі цих кислот, поширення в природі, використання людиною"

Перейдіть за посиланням, зробіть конспект та відправте фото

https://sites.google.com/view/chemistry-v-n/10-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81/%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-3-%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BC%D1%96%D1%81%D0%BD%D1%96-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B8/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%96-%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8

   Опрацювати у підручнику 

ttps://shkola.in.ua/511-khimiia-10-klas-yaroshenko.html (ст.69 -85,ст.95 -105)

 12група

Галузева економіка

Тема уроку: "Поняття, види планування в будівництві"

Переходимо за посиланням. Конспекиуємо та надсилаємо фото

https://stud.com.ua/77758/ekonomika/osnovi_planuvannya_budivnitstvi

15 група

Природничі науи (хімічний модуль)

Тема сьогоднішнього нашого уроку:"Роль і місце хімічних знань серед природничих наук, в образі природи старшокласника. Періодичний закон, періодична система, як основа для характеристики будови атомів, засіб передбачення фізичних та хімічних властивостей речовин"

Завдання виконувати за підручником 

  https://shkola.in.ua/511-khimiia-10-klas-yaroshenko.html

Опрацьовуємо параграф №2 сторінка 12 - 18

Виконати в робочому зошиті вправу 1 та 2 на сторінці 18

Перегляньте відео за посиланням  https://www.youtube.com/watch?v=SYsTFcvuvg4

Група № 25

Захист України

Тема сьогоднішнього нашого уроку:

"Джерела небезпечних ситуацій у військовий час"

Для вивчення даної теми переходимо за посиланням і опрацьовуємо матеріал, робимо конспект і надсилаємо

https://uahistory.co/pidruchniki/gydima-national-defense-bases-medical-knowledge-girls-10-class-2018/43.php


Завдання на 16.03. 2022 року

  12група

Громадянська освіта

Тема сьогоднішнього нашого уроку:

"Європейське та світове співробітництво"

Перегляньте відео,зробіть  конспект по ньому.

https://www.youtube.com/watch?v=Fcz0TVnuhfo

  12група

Природничі науи (хімічний модуль)

Тема сьогоднішнього нашого уроку:"Дослідження стану атмосферного повітря  та води у водоймах"

Перейдіть за посиланням. Прочитайте конспект, зробіть короткі записи в робочому зошиті  фото надішліть.

https://www.zhiva-planeta.org.ua/pvsus/sapu.html

Група № 25

Захист України

Переходимо за посиланням опрацьовуємо матеріал конспектуємо, надсилаємо.

  https://naurok.com.ua/prichini-viniknennya-ta-klasifikaciya-nadzvichaynih-situaciy-zagalni-oznaki-nadzvichaynih-situaciy-rivni-nadzvichaynih-situaciy-253861.html

Перегляньте відео

https://www.youtube.com/watch?v=p7ZsxPRalHc


Завдання на 14.03. 2022 року

  12група

Природничі науи (хімічний модуль)

Тема сьогоднішнього нашого уроку:"Оксиди неметалічних елементів, їх  кислотний характер. Кислотні дощі, парниковий ефект"

  Перегляньте відео та запишіть у робочий зошит усі  хімічні рівняння, які там

     представляють.

https://www.youtube.com/watch?v=GpidNsmuqxU

     Опрацювати у підручнику параграф 8

 ttps://shkola.in.ua/511-khimiia-10-klas-yaroshenko.html

В Вправу 3 та 4 на сторінці 69 виконати в робочому зошиті. Фото роботи надіслати.


Група № 25

Захист України

Переходимо за посиланням опрацьовуємо матеріал конспектуємо, надсилаємо.

https://uahistory.co/pidruchniki/gydima-national-defense-bases-medical-knowledge-girls-10-class-2018/40.phpЗавдання на 10.02. 2022 року

  12група

Громадянська освіта

Тема сьогоднішнього нашого уроку:

Практична робота "Аналіз попиту на ринку праці і складання резюме"

Завдання виконувати за підручником  

О. О. Гісем https://pidruchniki.in.ua/gromadyanska-osvita-10-klas-gisem-2018/

виконуємо практичну роботу на сторінці на сторінці 156 результати виконаної роботи надсилаємо

Група №22

Природничі науки

(географічний модуль) 

Переходимо за посиланням, опрацьовуємо матеріал, фото надсилаємо

https://ua-referat.com/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D1%96%D1%97_%D1%81%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0

Група № 25

Захист України

Переходимо за посиланням опрацьовуємо матеріал конспектуємо, надсилаємо.

http://gymnasium152.edu.kh.ua/Files/downloads/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%85%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%85.pdf

Завдання на 09.02. 2022 року

  12група

Громадянська освіта

Тема сьогоднішнього нашого уроку:

1. Практичне заняття "Створюємо бізнес - план власного підприємства"

Скидаю вам посилання де ви можете побачити зразок і створити свій власний біснес - план свого підприємства.

Бізнес-план вашого підприємства відправляєте мені у повідомлення

https://eduhub.in.ua/news/yak-sklasti-biznes-plan

Група № 25

Захист України

Переходимо за посиланням опрацьовуємо матеріал конспектуємо, надсилаємо.

https://uahistory.co/pidruchniki/gydima-national-defense-bases-medical-knowledge-girls-10-class-2018/32.php

Переглядаємо презентацію, робимо запис в зошиті

https://naurok.com.ua/prezentaciya-vivihi-suglobiv-h-klasifikaciya-oznaki-vivihiv-269946.html

 Група №22

Природничі науки

(географічний модуль) 

Переходимо за посиланням, опрацьовуємо матеріал, фото надсилаємо

http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/5903/13-Dzhabejlo.pdf?sequence=1


Завдання на 08.02. 2022 року     

  Група №22

Природничі науки

(географічний модуль) 

Переходимо за посиланням опрацьовуємо матеріал , конспектуємо, фотографуємо і відправляємо.


https://naurok.com.ua/urok-ponyattya-pro-geografichne-seredovische-prirodno-resursniy-potencial-zemli-i-problemi-yogo-vikoristannya-klasifikaciya-prirodnih-resursiv-90904.html

https://naurok.com.ua/tema-koncepciya-stalogo-rozvitku-ta-znachennya-159298.htmlЗавдання на 07.02. 2022 року     

  Група №22

Природничі науки

(географічний модуль) 

Виконуємо контрольну роботу перейшовши за посиланням. Фото роботи надсилаємо.

https://naurok.com.ua/pidsumkova-kontrolna-robota-z-geografi-v-10-klasi-v-umovah-distanciynogo-navchannya-189392.html

15 група

Громадянська освіта

Тема уроку: "Поняття інтеграції  та глобалізації"

Опрацьовуємо сторінку 160 - 171. Дати відповіді на запитання після параграфа. Фото надіслати

Група № 25

Захист України

Тема уроку: "Поняття про переломи кісток , їх класифікація"

Опрацьювати матеріал за посиланням. Дати відповіді на запитання.

https://uahistory.co/pidruchniki/gydima-national-defense-bases-medical-knowledge-girls-10-class-2018/31.php

Перегляньте відео.

https://www.youtube.com/watch?v=RTrw7bJ5OfE


Завдання на 04.02. 2022 року


15 група

Громадянська освіта

Виконуємо контрольну роботу по темі :"Взаємодія громадян і держави у досягненні суспільного добробуту"

переходимо за посиланням:

https://naurok.com.ua/kontrolna-robota-vzaemodiya-gromadyan-i-derzhavi-u-dosyagnenni-suspilnogo-dobrobutu-229055.html

фото роботи надсилаємо

Охорона праці

Тема уроку: "Гігієнічні особливості за професією кухар. Вимоги до опалення, вентиляції, кондеціонування повітря"

Робимо конспект по даній темі. В кінці є запитання дати на них відповідь.

1.Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціонування повітря виробничих, навчальних та побутових приміщень.

Опалення призначене для забезпечення температурних умов у приміщенні відповідно до вимог санітарних норм у холодну та перехідну пори року. Обігріватися може все приміщення, а також окремі робочі місця.

Системи вентиляції, опалення і кондиціювання повітря у ком­плексі з технологічними заходами щодо зменшення шкідливих виробничих речовин разом з архітектурно-планувальними та конструктивними рішеннями будівель і приміщень забезпечують метеорологічні умови і концентрацію шкідливих речовин у по­вітрі робочої зони виробничих приміщень відповідно до норма­тивних вимог.

Опалювальні системи складаються з таких основних елементів:

   генератор тепла — установка, в якій тепло, отримане за ра­
хунок горіння або перетворення електричної енергії, передається
воді, парі, повітрю;

   нагрівальні прилади, які передають тепло повітрю;

   трубопроводи, по яких теплоносії передаються від генератора
до нагрівальних приладів.

При водяному опаленні теплоносієм є нагріта вода з темпера­турою до 100°С і вище. У парових системах теплоносій — пара — переміщується до опалювальних приладів під власним тиском.

Теплоносій у повітряних системах — це гаряче повітря, яке нагрівається в калориферах.

За будовою розрізняють центральне або місцеве повітряне опа­лення. У центральних системах нагріте повітря подається до при­міщень по трубопроводах. З існуючих систем центрального опален­ня найпоширеніша система водяного опалення низького тиску. Вона має такі позитивні санітарно-гігієнічні та експлуатаційні властивості:

  можливість регулювання тепловіддачі опалювальних приладів залежно від температури зовнішнього повітря зміною темпера­ тури або витрати гарячої води;

  підтримування температури в межах 60~70°С;

  пожежна безпека;

  довговічність системи (термін експлуатації 30-50 років);

  можливість розміщення опалювальних приладів уздовж зовнішніх стін та під вікнами;

  простота експлуатації.

  Ці системи використовують переважно для опалення побутових та громадських приміщень.

  Системи водяного опалення високого тиску використовують для опалення виробничих приміщень. У таких системах темпера­тура води становить 130-145°С. Щодо санітарно-гігієнічних ха­рактеристик водяного опалення високого тиску, то вони поступаються системам низького тиску.

  Для опалення промислових, громадських та житлових будівель застосовують також комбіновані пароводяні системи.

  Щоб запобігти проникненню холодного повітря до приміщень, ворота, двері або технологічні прорізи обладнують повітряними або повітряно-тепловими завісами   з боковою подачею повітря: 1) калорифер; 2) вентилятор; 3) повітророзподільник

  Щоб забезпечити чистоту повітря і певні метеорологічні умови у приміщеннях, використовують вентиляцію. За допомогою вен­тиляції видаляється забруднене або нагріте повітря з приміщення та подається свіже. Залежно від способу переміщення повітря вентиляція може бути природною, механічною або змішаною.

  У природній вентиляції переміщення повітря здійснюється за рахунок природних сил, за рахунок різниці питомої ваги зовніш­нього та внутрішнього повітря (тепловий напір), а також внаслідок дії сили вітру (вітряний напір).

 За механічної вентиляції переміщення повітря у приміщенні здійснюється вентиляторами. За способом організації повітрооб­міну у приміщенні вентиляція може бути загальнообмінною (витяжною та припливною) та місцевою (витяжною та приплив­ною). За загальнообмінної прйпливно-витяжної вентиляції зміна повітря здійснюється у всьому приміщенні. Місцева витяжна вентиляція здійснює виведення шкідливих виділень (надмірного тепла, вологи, пари, газів та пилу) з місць їх утворення. Місцева вентиляція частіше всього обладнується у вигляді місцевих від-смоктувачів різної конструкції (рис. 29) До основних елементів механічної вентиляції відносяться вентилятори (відцентрові або осьові), повітропроводи, а також прилади для обробки повітря: калорифери для нагріву, фільтри для очистки тощо.

Кондиціонування повітря — це створення і автоматична під­тримка у приміщеннях незалежно від зовнішніх умов постійних або змінних за відповідною програмою температури, вологості, найбільш придатних для людини та нормального проходження технологічного процесу.

 

2.Правила експлуатації системи опалення та вентиляції.

Ефективність роботи вентиляційних систем повинна регулярно перевірятися, як і повітряне середовище приміщень, на вміст у них пилу, газів, шкідливих речовин тощо.

Увімкнення загальнообмінних припливних та витяжних ус­тановок проводиться за 10-15 хв. до початку роботи, при цьо­му спочатку вмикають зитяжні, а потім припливної вентиляцій­ні установки.

Вимкнення цих установок проводиться через 10-15 хв. після роботи. У цехах з можливим виділенням шкідливих газів венти­ляційні установки вимикають через 30-60 хв. по закінченню роботи. Місцеві витяжні установки (місцеві витяжні пристрої), що не зблоковані з технологічним обладнанням, вмикають за 3-5 хв. до початку роботи обладнання і вимикають через 3-5 хв. по закінченню роботи.

Вентиляційні системи після їх монтажу мають бути відре­гульовані до проектних параметрів. Експлуатувати дозволяєть­ся вентиляційні системи, які повністю пройшли усі передпус­кові випробування.

Усі вентиляційні системи повинні мати інструкції з екс­плуатації, де висвітлюються питання вибухо- та пожежної без­пеки. Планові огляди і перевірки вентсистем мають проводитися за графіком, затвердженим керівником.

Приміщення для вентиляційного обладнання повинні замика­тися, а на їх дверях — вивішуватися таблички з написами, що забороняють вхід стороннім особам. Зберігання в цих приміщен­нях матеріалів, інструментів тощо, а також використання їх не за призначенням забороняється.

Експлуатація електрообладнання вентиляційних систем, струмопровідних частин і заземлень повинна проводитися відповідно до вимог «Правила безпечної експлуатації електроустановок» і «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів».

Вентиляційні системи, що не використовуються внаслідок змін у технологічних схемах та обладнанні, мають бути обов'яз­ково демонтовані.

Чищення і профілактичні ремонти вентиляційних систем ма­ють проводитися у терміни, передбачені інструкціями з їх експ­луатації. Чищення та ремонт повинні виконувати спеціалісти за допомогою спеціальних пристосувань.

 

3.Види освітлення та правила експлуатації

Зір дає людині майже 90 % інформації про довкілля. Недостатність освітлення призводить до втоми не тільки органів зору, а й орга­нізму людини в цілому, підвищується травмонебезпека. Надто яскраве світло осліпляє. Залежно від джерела світла виробниче освітлення може бути трьох видів: природне, що створюється безпосередньо сонцем; штучне, що здійснюється електричними лампами; змішане, що створюється одночасно природним та штучним освітленням.

За функціональним призначенням штучне освітлення буває:

   робоче;

   аварійне;

   евакуаційне;

   охоронне;

   чергове.

Робоче освітлення обов'язкове в усіх приміщеннях для забез­печення нормальної роботи, проходу людей та руху транспорту. Аварійне освітлення призначене для продовження роботи під час раптового вимкнення робочого освітлення. При цьому норма освітленості повинна складати 5 % від робочого освітлення, але не менше 2 лк всередині приміщень і не менше 1 лк — на тери­торії підприємства.

Аварійне освітлення використовується у випадках, коли рап­тове вимикання робочого освітлення може призвести до вибуху, пожежі, тривалого порушення роботи таких об'єктів, як елект­ростанція, установка водопостачання тощо. Для аварійного ос­вітлення необхідно застосовувати тільки лампи розжарювання та люмінесцентні лампи.

Евакуаційне освітлення призначене для евакуації людей з приміщень у разі аварій. Розташовують евакуаційне освітлення у місцях, що небезпечні для проходу людей, на сходах.

Світильники аварійного освітлення для продовження роботи приєднують до незалежного джерела енергії, світильники для ева­куації людей — до мережі, незалежної від робочого освітлення.

Охоронне освітлення використовується охоронним підрозділом на об'єктах у разі відсутності природного освітлення.

Чергове освітлення призначене для роботи у вихідні, святкові дні та нічні години.

 

Правила експлуатації освітлення

Штучне та природне освітлення може бути ефективним тільки за старанного обслуговування всього обладнання. Внаслідок трива­лої експлуатації світловий потік ламп розжарювання зменшується на 10-15 %, а люмінесцентних ламп — на 20-25 %.

Очищення скла світлових прорізів має проводитися не рідше 2 рази на рік у приміщеннях з незначним виділенням пилу і не рідше 4 разів на рік при значному виділенні пилу; для світиль­ників — 4-12 разів на рік (залежно від характеру запиленості виробничого приміщення).

Світильники загального та місцевого освітлення, що знахо­дяться на відстані 2,5 м від рівня підлоги, повинні мати напругу не вище 42 В. У разі проведення слюсарно-монтажних робіт, технічного обслуговування та ремонту машин, автомобілів, іншого обладнання необхідно користуватися переносними джерелами світла (ручними світильниками) з напругою не вище 42 В.

Якщо роботи відбуваються в особливо небезпечних умовах (резервуари, канави, криниці тощо), напруга світильників не по­винна перевищувати 12 В.

Під час експлуатації освітлювальної установки необхідно пе­ріодично перевіряти:

   стан ізоляції, проводів (не менше 1 разу на 6 місяців);

   рівень освітленості в контрольних точках виробничого при­
міщення (не менше 1 разу на рік після чергової чистки світильників
і заміни згорілих ламп).

Основний прилад вимірювання освітленості — люксметр.

 V. Закріплення вивченого матеріалу. 

Дайте відповідь на запитання: 
1.
Які вимоги до опалення, вентиляції та кондиціонування повітря виробничих, навчальних та побутових приміщень.

2. Як експлуатуються системи опалення та вентиляції?

3. Які види освітлення Ви знаєте

                                     Група №22

Природничі науки

(географічний модуль) 

 Тема уроку: "Етапи розвитку географічної оболонки

Переходимо за посиланням і опрацьоауємо матеріал."

https://vseosvita.ua/library/urok-na-temu-etapi-rozvitku-geograficnoi-obolonki-ii-skladovih-ta-uavlen-pro-nei-140863.html

12 група

Громадянська освіта

Завдання виконувати за підручником 

О. О. Гісем https://pidruchniki.in.ua/gromadyanska-osvita-10-klas-gisem-2018/

Сьогодні працюємо за даними посиланнями робимо конспект у зошиті


https://naurok.com.ua/urok-z-temi-7-lobiyuvannya-interesiv-ta-korupciya-107710.html

https://www.youtube.com/watch?v=cNYnbLd-g_w

https://history.vn.ua/pidruchniki/vasilkiv-civil-education-10-class-2018/43.php

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-na-temu-lobiuvanna-interesiv-ta-korupcia-136440.html

https://www.youtube.com/watch?v=tOYCPVcqrDo

Для закріплення матеріалувиконуємо тести.Результати надсилаємо

https://drive.google.com/file/d/1yBdoprh9nMmDrpI_iatnEam7oUor897q/view?usp=sharing


Група № 35

Захист України

Тема уроку: "Загальновійськовий набір пігулок"

https://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/7994/aptechka-medichna-vijskova

   Переглянемо презентацію робимо запис у робочий зошит

https://naurok.com.ua/prezentaciya-dlya-vivchennya-temi-nadannya-domedichno-dopomogi-9841.html


Завдання на 03.02. 2022 року

15 група

Громадянська освіта

Тема сьогоднішніх наших уроків:

1. Практичне заняття "Створюємо бізнес - план власного підприємства"

Скидаю вам посилання де ви можете побачити зразок і створити свій власний біснес - план свого підприємства.

Бізнес-план вашого підприємства відправляєте мені у повідомлення

https://eduhub.in.ua/news/yak-sklasti-biznes-plan

2. Практична робота "Аналіз попиту на ринку праці і складання резюме"

Завдання виконувати за підручником  

О. О. Гісем https://pidruchniki.in.ua/gromadyanska-osvita-10-klas-gisem-2018/

виконуємо практичну роботу на сторінці на сторінці 156 результати виконаної роботи надсилаємо

12 група

Громадянська освіта

ДТема уроку: "Учасники ринку праці: роботодавціі наймані працівники. Поняття професії, спеціальності, кваліфікації працівника. Заробітна плата як дохід найманого працівника"

Ддля опрацювання даної теми переходимо за посиланням  

https://drive.google.com/file/d/14xiuBW70p9AS854AOe6JaOMESIn1khS5/view

https://www.youtube.com/watch?v=p8QLCLZjO3o

https://drive.google.com/file/d/16k_SavGPRigJ

Група № 25

Гігієна та санітарія виробництва

ТТема уроку: "Гігієнічні умови до реалізації готової продукції."

 Переходимо за посиланням, робимо конспект, проходимо тестування. Надсилаємо.

https://vpl.org.ua/news/20-31-48-17-03-2020/

Захист України

Переходимоза посиланням відпрацьовуємо практичні навички. Фото надсилаємо.

https://www.youtube.com/watch?v=jaBDhDIJrjY

https://www.youtube.com/watch?v=_lMxHAUANPI


                              Група №22

Природничі науки

(географічний модуль) 

Тема уроку : "Закономірності полярної асиметрії"

Робимо конспект. Надсилаємо.

https://lektsii.org/3-73513.html

        Завдання на 02.02. 2022 року

12 група

Громадянська освіта

Завдання виконувати за підручником 

О. О. Гісем https://pidruchniki.in.ua/gromadyanska-osvita-10-klas-gisem-2018/

Сьогодні працюємо за даними посиланнями робимо конспект у зошиті

https://vseosvita.ua/library/rozrobka-uroku-pidpriemnictvo-pidpriemnicka-dialnist-meta-i-socialna-vidpovidalnist-pidpriemca-pravovij-zahist-biznesu-152109.html

https://youtu.be/a7VAoo_FgTk

Для закріплення матеріалувиконуємо тести.Результати надсилаємо

https://naurok.com.ua/test/pidpriemnicka-diyalnist-pravoviy-zahist-biznesu-247285.html


15 група

Громадянська освіта

Завдання виконувати за підручником 

О. О. Гісем https://pidruchniki.in.ua/gromadyanska-osvita-10-klas-gisem-2018/

Сьогодні працюємо за даними посиланнями робимо конспект у зошиті


https://naurok.com.ua/urok-z-temi-7-lobiyuvannya-interesiv-ta-korupciya-107710.html

https://www.youtube.com/watch?v=cNYnbLd-g_w

https://history.vn.ua/pidruchniki/vasilkiv-civil-education-10-class-2018/43.php

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-na-temu-lobiuvanna-interesiv-ta-korupcia-136440.html

https://www.youtube.com/watch?v=tOYCPVcqrDo

Для закріплення матеріалувиконуємо тести.Результати надсилаємо

https://drive.google.com/file/d/1yBdoprh9nMmDrpI_iatnEam7oUor897q/view?usp=sharing

Завдання на 01.02. 2022 року

Група №22

Природничі науки

(географічний модуль)

Виконати ПРАКТИЧНУ РОБОТУ перейшовши за посиланням

https://naurok.com.ua/praktichna-robota-1-zonalni-prirodni-kompleksi-99860.html

вразі виникнення запитань телефонуйте.


Група № 25

Гігієна та санітарія виробництва

Переглянути презентацію та зробити конспек у робочому зошиті

Тема: “Вимоги до ароматичних речовин і харчових барвників”.

Захист України

Переглянути відео та попрактикувати навички накладання турнікету

https://youtu.be/j_1UAlzquOM

https://youtu.be/NxdPi_4ZM3shttps://youtu.be/620LJDKX1dshttps://youtu.be/Ah7vrCswEO8

15 група

Громадянська освіта

Завдання виконувати за підручником 

О. О. Гісем https://pidruchniki.in.ua/gromadyanska-osvita-10-klas-gisem-2018/

на сторінст. 142 - 145.

Зробити конспект параграфа в робочому зошиті. Письмово виконати завдання 11

Група № 35

Захист України

Переглянути відео

https://www.youtube.com/watch?v=gd3OY94FnGI

https://www.youtube.com/watch?v=SaZMDp0n1G8

Пройти тестування перейшовши за посиланням

https://naurok.com.ua/test/vidmorozhennya-klasifikaciya-domedichna-dopomoga-pri-vidmorozhenni-1080815.html


Завдання на 31. 01. 2022 року

Група №22

Природничі науки

Тема: Сульфатна, нітратна, карбонатна кислоти, поширення їх у природі та використання людиною.

Завдання виконувати за підручником 

  https://shkola.in.ua/511-khimiia-10-klas-yaroshenko.html

1. Опрацювати матеріал підручника параграф 8,9,10 ,скласти короткий конспект (в робочому зошиті з хімії).
   2. Виконати завд. 3 на сторінці 69; завдання 1 на сторінці 78; завдання 2 на сторінці 85 (в робочому зошиті з хімії).
3. Фотографуємо і надсилаємо на електронну пошту викладача.

15 група

Громадянська освіта

Завдання виконувати за підручником 

О. О. Гісем https://pidruchniki.in.ua/gromadyanska-osvita-10-klas-gisem-2018/

на сторінст. 134 - 141.

Опрацювати питання після параграфа  в робочому зошиті під заголовком "Дистанційне навчання" і надіслати вособисті повідомлення.


12 група

Громадянська освіта

Завдання виконувати за підручником 

О. О. Гісем https://pidruchniki.in.ua/gromadyanska-osvita-10-klas-gisem-2018/

на сторінст. 134 - 141.; 142 - 145.

Опрацювати питання після параграфа  в робочому зошиті під заголовком "Дистанційне навчання" і надіслати в особисті повідомлення.


Група № 35

Захист України

Подивитись відеоматеріали. 

Відпрацювати практичні навички.

https://www.youtube.com/watch?v=clVXQ8VDyZc

https://www.youtube.com/watch?v=GmTSb12UUw4

фото відпрацьованих навичок надіслати


Група № 25

Захист України

https://naurok.com.ua/tehnika-zastosuvannya-pryamogo-tisku-na-ranu-tehnika-nakladannya-turniketa-na-verhni-ta-nizhni-kincivki-167605.html

Переглянути презентацію, зробити конспект в робочому зошиті надіслати викладачу.


Завдання на 19.11.2021

Група № 35

Захист України

Подивитись відеоматеріали. 

Відпрацювати практичні навички.

Підготуватися до здачі матеріалу на наступному уроці.

https://www.youtube.com/watch?v=NIldOXgr6ls

Група № 12

       Галузева економіка

Опрацювати матеріал за посиланням, зробити конспект в робочому зошиті,

фото виконаних робіт надіслати


https://studfile.net/preview/5251763/page:2/

Група № 15

Громадянська освіта

Опрацювати матеріал за посиланням. В кінці дати відповіді на запитання

https://www.citizen.in.ua/photos/topic/f/20181203_191002_rozdil-4.6.pdf

Група № 12

Охорона праці

Опрацювати матеріал за посиланням, зробити конспект в робочому зошиті,

фото виконаних робіт надіслати

Переглянути відео в даному посиланні ,описати його.

https://uk.baker-group.net/articles/popularly-about-nutrition/what-is-the-therapeutic-and-preventive-nutrition.html

Група № 18

Охорона праці

Опрацювати матеріал за посиланням, зробити конспект в робочому зошиті,

фото виконаних робіт надіслати

http://op.rv.ua/article/vydy-osvitlennya

https://studfile.net/preview/5298402/page:33/

Група № 15

Гігієна та санітарія виробництва

Опрацювати матеріал за посиланням, зробити конспект в робочому зошиті,

фото виконаних робіт надіслати

https://naurok.com.ua/osobista-gigiena-pracivnikiv-gromadskogo-harchuvannya-osobista-gigiena-kuharya-165736.html

Переглянути відео

https://www.youtube.com/watch?v=CXP9zMhcm4oЗавдання на 18.11.2021

Група № 15

Гігієна та санітарія виробництва

Виконуємо тематичну роботу по темі 1. 

Основи мікробіології. Харчові захворювання.

ПЕРЕХОДИМО за посиланням і виконуємо

https://naurok.com.ua/test/osnovi-mikrobiologi-harchovi-zahvoryuvannya-894643.html

Група № 12

Охорона праці

Опрацювати матеріал за посиланням, зробити конспект в робочому зошиті,

фото виконаних робіт надіслати

https://studfile.net/preview/2302693/page:2/

Закріпимо матеріал, виконавши тести. Переходимо за посиланням

https://naurok.com.ua/test/test-z-predmeta-ohorona-praci-tema-osnovi-gigieni-ta-virobnicho-sanitari-131010.html

Група № 12

       Галузева економіка

Опрацювати матеріал за посиланням, зробити конспект в робочому зошиті,

фото виконаних робіт надіслати

http://referatu.net.ua/referats/919/34645

Група № 35

Природничі науки

Подивитись відеоматеріали:
Охорона навколишнього середовища.. (презентація)

https://ppt-online.org/86263

Опрацювати матеріал:
1. Використання органічних речовин і захист довкілля з .( О.Г.Ярошенко, Хімія 11 кл. К. «Грамота» 2011 р.п.12)
Завдання для самоконтролю:
1. Виконати завдання№1,2.( О.Г.Ярошенко, Хімія 11 кл. К. «Грамота» 2011 р.п.12)
2. Підготувати повідомлення на тему: «Охорона навколишнього середовища»

Група № 18

Охорона праці

Опрацювати матеріал за посиланням, зробити конспект в робочому зошиті,

фото виконаних робіт надіслати

https://studfile.net/preview/5298402/page:32/

Завдання на 17.11.2021

Група № 12

Громадянська освіта

Опрацювати даний матеріал. Дати відповіді на запитання в кінці теми.   Переглянути відео

https://youtu.be/4glvPtG5s40

https://youtu.be/XM9GSIg9eSw

Конфлікти, їх подолання

Люди рідко бувають задоволені тими, хто від їхнього імені починає ділові переговори, тому що посередники, намагаючись здобувати собі добру славу, майже завжди жертвують інтересами своїх друзів заради успіху самих переговорів.

Франсуа де Ларошфуко, французький письменник-мораліст XVII cт.

Поняття конфлікту та його види

Конфлікт є внутрішньо притаманний суспільству. Оскільки кожне суспільство постійно змінюється, а зміни означають конфлікти нового зі старим, то конфлікти всеприсутні. Картина соціального світу становить «поле бою» багатьох суспільних груп та осіб, які змагаються між собою, створюючи та руйнуючи різноманітні альянси. Як пожартував один соціолог, «якщо в тебе нема жодного конфлікту, перевір, чи є в тебе пульс». Суспільства різняться одне від одного не наявністю чи відсутністю конфліктів. У демократичному суспільстві переважають раціональні методи їх урегулювання, в недемократичному — силові.

Конфлікт (лат. conflictus — зіткнення, сутичка) — це зіткнення протилежних цілей, позицій та поглядів суб'єктів соціальної взаємодії.

Функції конфлікту

Перше, що спадає на думку при слові «конфлікт», це його негативна функція. Скажімо, страйки можуть зупинити роботу підприємств і організацій; подружні конфлікти можуть спричинити розпад сімей; національні та релігійні конфлікти порушують взаємини між народами; конфлікти між державами можуть спричинити війну, призвести до втрат, руйнувань, знищення довкілля. Однак конфлікт відіграє не тільки деструктивну, а й стабілізаційну роль: він робить чіткішими певні базові цінності суспільства, дозволяє різним суспільним групам краще пізнавати одне одного, і такий спосіб сприяє їх зближенню; конфлікт із зовнішнім ворогом допомагає підтримувати згуртованість суспільства загалом. Цінність конфліктів у тому, що вони запобігають «окостенінню» соціальної системи, відкривають шлях до інновацій.

Види конфліктів

Конфлікти типологізують за різними ознаками.

За зонами суперечностей

Особистісний конфлікт. Він відбувається всередині особистості, на рівні індивідуальної свідомості. Такий психологічний конфлікт може виявитися каталізатором для виникнення групової напруги, якщо індивід шукатиме причину свого внутрішнього конфлікту серед членів групи.

— Міжособистісний конфлікт. Виникає між двома або більше особами.

Груповий конфлікт. Це найпоширеніший вид конфлікту, тому що індивіди, намагаючись вплинути на інших, зазвичай стараються привернути до себе прихильників, сформувати групу, яка допомагатиме в конфлікті.

Конфлікт належності. Відбувається через подвійну належність і індивідів, наприклад, коли вони створюють групу всередині іншої, більшої групи або коли індивід входить одночасно у дві конкурентні групи, які переслідують одну мету.

Конфлікт із зовнішнім середовищем. Індивіди, що утворюють групу, відчувають тиск ззовні (передусім у вигляді культурних, адміністративних і економічних норм та приписів). Часто вони вступають у конфлікт з інститутами, що підтримують ці норми та розпорядження.

За внутрішнім змістом

Раціональні — це конфлікти, які належать до сфери розумного, ділового суперництва, перерозподілу ресурсів і вдосконалення управлінської чи соціальної структури. Повага до суперника, визнання за ним права на деяку частину істини — це характерні риси раціональних конфліктів. Обидві сторони прагнуть до поліпшення взаємин, норм, зразків поведінки, справедливого розподілу цінностей і приходять до угоди, компромісу.

Емоційні — це конфлікти, учасники яких діють на підставі особистої неприязні. З моменту появи емоційного конфлікту у свідомості його учасників формуються негативні стереотипи, які породжують неприязнь і навіть ненависть до супротивника. Розвиток емоційних конфліктів відбувається непередбачувано і здебільшого вони не керовані.

Варто зауважити, що часто під час раціональних конфліктів агресія його учасників може перенестися з причини конфлікту на особистості. Тоді причина конфлікту забувається, а раціональний конфлікт перетворюється на емоційний.

17.2. Стадії конфлікту

У соціальному конфлікті зазвичай виокремлюють три стадії: виникнення, розвиток, закінчення.

1. Виникнення конфлікту. Характеризується нагромадженням суперечностей у системі міжособистісних і групових інтересів та їх усвідомленням сторонами конфлікту. Цей етап називають латентною (лат. latentis — прихований, невидимий) стадією конфлікту.

2. Розвиток конфлікту. Це основна стадія конфлікту, яка передбачає наявність установки на боротьбу, психологічну готовність до неї. Починається з інциденту або приводу. Відбуваються дії, спрямовані на блокування досягнення цілей протилежної сторони і реалізацію власних прагнень. Результат протиборства залежить передусім від співвідношення сил учасників конфлікту. Сила — це здатність реалізувати свою волю всупереч протидії опонента. Вона має такі складники:

Матеріальні чинники, головно технічні засоби, що їх застосовують як інструменти насильства.

Інформаційна база, зокрема дані про опонента, експертні оцінки щодо перебігу конфлікту, прогноз стосовно його перебігу та результату протиборства.

Соціальний статус учасників конфлікту, що виражається в суспільно-визнаних показниках (доходи, рівень влади, престиж).

Різноманітні ресурси (гроші, територія, ліміт часу, кількість і впливовість прихильників).

Істотний вплив на розвиток конфлікту має соціальне середовище, яке може бути джерелом підтримки учасників, стримувальним або нейтральним чинником.

3. Закінчення конфлікту. Досягається в результаті вирішення або врегулювання. Вирішення конфлікту — це усунення причин, що породили його, вичерпання предмета протиборства. Може статися і спонтанно, без свідомих зусиль суб’єктів (наприклад, через втрату актуальності предмета суперечки, втому суперників, виснаження ресурсів та інших причин). Урегулювання конфлікту — це такий його результат, коли суперники досягають угоди стосовно предмета протиборства, але не вирішують суперечностей, які викликали конфлікт. Збереження предмета суперечки через деякий час може знову призвести до відновлення конфлікту.

17.3. Способи подолання конфліктів

Переговори і медіація

Переговори є розумним і ефективним способом виходу з конфлікту. Іноді для того, щоб почати переговорний процес, сторони конфлікту вдаються до тиску, прагнучи примусити супротивника до ведення переговорів і вироблення угоди. Так, наприклад, поштовхом до початку переговорів дуже часто стає відчутна поразка однієї зі сторін, внутрішня нестабільність, виснаження ресурсів. Часом робітники вдаються до страйків, аби примусити керівництво сісти за стіл переговорів.

У переговорному процесі найхарактернішими є дві лінії поведінки учасників.

1. Стратегія конкурентної поведінки, або позиційного торгу. Її суть полягає в жорсткому відстоюванні своєї позиції і тиску на супротивника для примушення його до поступок. Така поведінка часто призводить до зриву переговорів.

2. Стратегія узгодженої поведінки передбачає врахування інтересів суперника, готовність до взаємних поступок або до пошуків взаємоприйнятного нового рішення, згоду на посередництво третьої сторони у вирішенні суперечностей.

Коли сторони конфлікту самі не можуть дійти згоди, вдаються до допомоги третьої сторони, яка сприяла б їх примиренню, виступаючи посередником.

Медіація (англ. mediation — посередництво) — метод вирішення спорів із залученням посередника.

Посередники можуть брати участь у вирішенні найрізноманітніших конфліктів: міжособистісних, міжгрупових, виробничих, військових, міжнаціональних і т. ін. Щоб схилити сторони до укладення угоди, посередник повинен мати авторитет і володіти вміннями. Деколи посередник володіє силою і владою, щоб змусити обидві сторони погодитися з тією формою вирішення конфлікту, яку визначив сам посередник. Такий спосіб вирішення суперечностей називають арбітражем. Часто за таким сценарієм проходять переговори щодо припинення військових конфліктів, де арбітрами виступають міжнародні організації або сильні й авторитетні держави, які не беруть участі в конфлікті.

Вирішення конфліктів

Поміркуйте разом

Розкрийте значення слів та понять: «медіана», «медіація», «мас-медіа», «медіатор». Що у них спільного та відмінного?

Компроміс і консенсус

Компроміс (грец. compromissum — угода, згода) — це згода з кимось у чомусь, що досягається взаємними поступками; поступка заради досягнення мети.

Компроміс є важливим засобом запобігання соціально-політичним, етнічним, міжнародним зіткненням, пом’якшення конфронтації, подолання внутрішньополітичних криз, уникнення розколу в суспільстві. Розрізняють компроміси вимушені і добровільні. Перші нав’язуються обставинами, що склалися. Добровільні компроміси укладають на підставі угод із певних питань, що відповідають інтересам сторін конфлікту. На основі таких компромісів створюються, наприклад, політичні коаліції.

Технологія компромісів складна, багато в чому унікальна. Основними способами узгодження інтересів і позицій сторін протиборства є консультації, діалог, дискусії, взаємні поступки. Мистецтво компромісу є показником тактичної гнучкості сторін конфлікту.

Поміркуйте разом

Поясніть, як ви розумієте вислів: «Компроміс — це не тоді, коли всі задоволені, а тоді, коли всі однаково незадоволені».

Згадайте ситуації, коли вам особисто доводилося чи вдавалося досягти компромісу. Чи завжди вас влаштовували його умови?

Консенсус (лат. consensus — згода, одностайність) — загальна згода в спірних питаннях, до якої приходять учасники переговорів, яка характеризується відсутністю серйозних заперечень щодо суттєвих питань у більшості зацікавлених сторін та досягається в результаті процедури, спрямованої на врахування думки всіх сторін.

Практика консенсусу є значно поширенішою, ніж сам цей термін. Наприклад, у сім’ї чи в компанії друзів більшість рішень ухвалюють саме консенсусом, тобто з урахуванням інтересів усіх членів групи. Принципом вирішення спірних питань завдяки консенсусу є орієнтування на компроміс, а не на підпорядкування або знищення опонента.

Ступінь консенсусності суспільства є показником його демократичності. Авторитарні режими не звертаються до цього способу вирішення соціальних і політичних конфліктів.

Консенсус, проте, не означає безконфліктності суспільного розвитку. Щоб дійти консенсусу, сторони конфлікту визначають для себе базові цінності суспільства, йдуть на взаємні поступки заради їх збереження. Практика показує, що базовими основами консенсусу можуть бути насамперед національні та релігійні цінності, а також права і свободи особистості. До базових основ консенсусу віднедавна відносять і екологічні цінності.

Для завершення теми:

Що таке конфлікт?

Як ви розумієте значення вислову «Конфлікти дають вихід соціальній напруженості, енергії діяльності та сприяють позитивному розвиткові суспільства»?

Які основні стадії конфлікту? Які є види конфліктів?

Наведіть приклади деструктивної і стабілізаційної ролі конфлікту.

Порівняйте поняття «консенсус» та «компроміс», «переговори» та «медіація».

Складіть розгалужену схему «Способи подолання конфліктів»

Група № 15

Охорона праці

Опрацювати матеріал за посиланням, зробити конспект в робочому зошиті,

фото виконаних робіт надіслати

https://studopedia.org/7-163920.html

https://sdamzavas.net/2-21424.html

https://studfile.net/preview/5258350/page:10/

https://euroservis.com.ua/ua/opoveshchateli-i-ukazateli/znaki-i-instruktsii/znaki-zapreshchaushchie/


15 група

Громадянська освіта

Опрацювати матеріал за посиланням, зробити конспект в робочому зошиті. Фото роботи надіслати

https://pryiutivka-community.gov.ua/news/1576495264/

Група 25  

Захист України

Опрацювати матеріал , зробити конспект в робочому зошиті,

фото виконаних робіт надіслати

ПРИЙОМ ГЕЙМЛІХА: ПЕРША ДОПОМОГА, КОЛИ ЩОСЬ ЗАСТРЯГЛО В ГОРЛІ
Метод Геймліха застосовується при повній обтурації дихальних шляхів , коли людина потребує негайної допомоги. Зазвичай у такому стані колір обличчя потерпілого стає синьо-червоним, як ще кажуть, ціанотичним. Людина хапається за горло й не в змозі розмовляти або вдихати повітря. У таких ситуаціях дуже важливо добре знати метод Геймліха. Надати допомогу цим методом можна навіть самому собі.
ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС МЕТОДУ ГЕЙМЛІХА
Що ж зробити, якщо поруч з вами хто-небудь захлинувся? Насамперед, не впадайте в паніку. Виконайте наступні дії:
• Якщо людина у свідомості та стоїть на ногах, станьте позаду нього.
• Обхопіть постраждалого обома руками.
• Стисніть одну з рук у кулак та великим пальцем кулака притисніть місце живота потерпілого між пупком і ребрами. Ця область живота називається епігастральною.
• Долоню іншої руки кладемо зверху кулака та штовхаємо рухом вгору вдавлюємо його в живіт. Виконуючи цей рух, стежте за тим, щоб ваші руки згиналися в ліктях, але при цьому груди потерпілого не передавлювалися.
• Повторюємо застосування методу Геймліха до повного звільнення дихальних шляхів людини. Важливо пам'ятати, що поплескування потерпілого по спині може погіршити становище. Предмет, яким людина захлинулася, від ударів по спині може пройти дихальними шляхами вниз. Ознака того, що метод Геймліха спрацював, – людина може самостійно дихати, а колір її обличчя став нормальним.
МЕТОД ГЕЙМЛІХА: ОПИС НЕОБХІДНИХ ДІЙ, КОЛИ ЛЮДИНА БЕЗ СВІДОМОСТІ
Якщо людина захлинулася та втратила свідомість і підійти до неї зі спини неможливо, допомогти їй все ж можна. Щоб надати допомогу постраждалому, виконуйте наступні дії:
• Покладіть людину на спину.
• Прийміть позу сидячи на постраждалому, обличчям до його голови. Намагайтеся сидіти на стегнах, щоб не тиснути сильно на груди й живіт людини, яка потребує допомоги.
• Покладіть ваші руки одну на одну. Нижня рука при цьому повинна розташовуватися між пупком і ребрами постраждалої людини.
• Натискаючи всім тілом, здійснюйте активні поштовхи в епігастральній області постраждалого за напрямом вгору.
• Стежте, щоб голова постраждалого дивилася прямо, а не була повернута набік.
• Повторюйте ваші рухи до тих пір, поки людина не почне дихати самостійно.
• Якщо людина, якій ви надаєте допомогу, так і не приходить до тями, то проводите серцево-легеневу реанімацію до приїзду лікарів. Огляд лікарів необхідний буде потерпілому і в разі відновлення дихання та свідомості.
МЕТОД ГЕЙМЛІХА ПРИ СТОРОННІХ ТІЛАХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ У ДІТЕЙ
Якщо дитина захлинулася і не може дихати, необхідно виконати наступні дії:
• Укладіть постраждалу дитину на спину на підлогу.
• Станьте на коліна у нього в ногах.
• Прикладіть середні та вказівні пальці ваших обох рук на живіт дитини між пупком і реберною дугою.
• Зробіть активний рух надавлювання діафрагми дитини вгору.
• Стежте, щоб грудна клітка була вільною, не відчувала на собі тиску.
• Необхідно повторювати до очищення дихальних шляхів.
НАДАННЯ ДОПОМОГИ МАЛЕНЬКИМ ДІТЯМ
Є й інший метод допомоги дитині, особливо він підходить для дітей молодшого віку. Виконується так:
• Покладіть дитину обличчям вниз так, щоб її обличчя лежало на вашій долоні, а ноги були по різні сторони ваших передпліч.
• Несильно поплескуйте дитину по спині між лопатками долонею, поки дихальні шляхи не будуть звільнені. Якщо цей метод не дає результатів, продовжуйте надавати допомогу першим способом прийому Геймліха. Якщо дитина не повертається у свідомість і не дихає, необхідно почати проводити серцево-легеневу реанімацію до приїзду лікарів. Після захлинання в дітей лікар проводить огляд і при успішному позбавленні від чужорідного тіла.
Щоб дізнатись більше долучайтесь до нас :
Наша сторінка - https://www.facebook.com/paramedicIF/

252
6 коментарів
508 поширень
Подобається
Коментувати
Поширити

Переглянути відео

https://www.youtube.com/watch?v=yF9y8ZiBfZc

https://www.youtube.com/watch?v=Ey2VztYGxYg

https://www.youtube.com/watch?v=gpZ-QGLkaa0

Група № 15

       Галузева економіка

Опрацювати матеріал за посиланням, зробити конспект в робочому зошиті,

фото виконаних робіт надіслати

https://buklib.net/books/33785/

Завдання на 16.11.2021

Група № 38

Охорона праці

Опрацювати матеріал за посиланням, зробити конспект в робочому зошиті,

фото виконаних робіт надіслати

http://bcpl.pto.org.ua/index.php/dopomoga/itemlist/category/432-4-2-osoblivosti-urazhennya-elektrichnim-strumom

https://ukrreferat.com/chapters/tehnichni-nauki/ohorona-pratsi-ta-tehnika-bezpeki-pri-remonti-ta-obslugovuvanni-avtomobiliv-osnovni-nebezpechni-ta-shkidlivi-faktori-pri-remonti-ta-obslugovuvanni-avtom.html

Переглянути відео

https://fb.watch/9j05YoweHH/

Група № 35

Природничі науки

Для закріплення вивченого матеріалу виконаємо тестове завдання за посиланням. фото виконаних робіт надіслати

https://naurok.com.ua/testi-na-temu-sintetichni-organichni-spoluki-49654.html

Група 35  

Захист України

Опрацювати матеріал за посиланням, зробити конспект в робочому зошиті,

фото виконаних робіт надіслати

https://uahistory.co/pidruchniki/gydima-national-defense-11-class-2019-standard-level/16.php

Переглянути відео

https://www.youtube.com/watch?v=gtZtNvE9PjY

Група № 25

       Галузева економіка

Опрацювати матеріал за посиланням, зробити конспект в робочому зошиті,

фото виконаних робіт надіслати

https://naurok.com.ua/oporniy-konspekt-z-predmetu-osnovi-galuzevo-ekonomiki-i-pidpriemnictva-100496.html

Група № 22

Охорона праці

Опрацювати матеріал за посиланням, зробити конспект в робочому зошиті,

фото виконаних робіт надіслатиЗавдання на 15.11.2021

Група № 35

Природничі науки

Опрацювати матеріал, зробити конспект в робочому зошиті, виконати лабораторну роботу 

фото виконаних робіт надіслати

http://www.chemistry.in.ua/grade-11/organic-compounds-in-household

http://licey58.zp.ua/lesson/grupa-16t3-ximiya-zanyattya-38-temamilo-jogo-sklad-mijna-diya-sintetichni-mijni-zasobi

https://ppt-online.org/156656


12 група

Громадянська освіта

Завдання виконувати за підручником 

О. О. Гісем https://pidruchniki.in.ua/gromadyanska-osvita-10-klas-gisem-2018/

ст. 53 -55опрацювати . фото скинути в особисті повідомлення

дати відповіді на запитання після параграфа в робочому зошиті.

Перейдіть за посиланням , опрацюйте та зробіть запис в робочому зошиті.
Перегляньте відео 

Група № 12

Охорона праці

Опрацювати матеріал за посиланням, зробити конспект в робочому зошиті,

фото виконаних робіт надіслати

https://pidru4niki.com/1605040138329/bzhd/zahist_vid_statichnoyi_elektriki

https://phc.org.ua/news/10-pravil-povedinki-pid-chas-grozi

https://pidru4niki.com/1731052439054/bzhd/zahist_vid_bliskavki

15 група

Громадянська освіта

Завдання виконувати за підручником 

О. О. Гісем https://pidruchniki.in.ua/gromadyanska-osvita-10-klas-gisem-2018/

Повторити тему на ст. 74 - 78 .

пройти тестування за посиланням

https://vseosvita.ua/test/hromadyanske-suspilstvo-165794.html

Група 25  

Захист України

перглянути відео та зробити конспект в робочому зошиті

Тема уроку: "Прояви прохідності верхніх дихальних шляхів"

https://ppt-online.org/755882

https://www.youtube.com/watch?v=ox5sS_CGzhg

Група № 18

Охорона праці

Опрацювати матеріал за посиланням, зробити конспект в робочому зошиті,

фото виконаних робіт надіслати

https://pidru4niki.com/92786/bzhd/osnovi_fiziologiyi_gigiyeni_pratsi

https://te.dsp.gov.ua/gigiyena-ta-ohorona-pratsi-traktorystiv-zajnyatyh-u-silskomu-gospodarstvi/

Завдання на 12.11.2021

Група № 35

         Захист України

       Завдання виконуємо за підручником Захист Вітчизни 11 клас  
(А. А. Гудима)   
11-klas-zakhist-vitchizni-gudima-2019.pdf

Опрацювати матеіал параграфа 15

Зробити конспект в робочому зошиті. 

  Фото роботи надіслати

переглянути відео

https://www.youtube.com/watch?v=6-A5NFzmkcs

Виконати тести по темі :"Тактична медицина"

Код доступу 1307250

 використайте цей код,
відкривши посилання
join.naurok.ua  код дійсний до 14.11.2021. до 23.00 год.

12 група

Галузева економіка

Опрацювати матеріал за посиланням, зробити конспект в робочому зошиті.  Фото роботи надіслати.

https://stud.com.ua/19022/ekonomika/osoblivosti_formuvannya_funktsionuvannya_riznih_budivelnih_pidpriyemstv

15 група

Громадянська освіта

Завдання виконувати за підручником 

О. О. Гісем https://pidruchniki.in.ua/gromadyanska-osvita-10-klas-gisem-2018/

ст. 74 - 78 опрацювати . фото скинути в особисті повідомлення

дати відповіді на запитання після параграфа в робочому зошиті

Переглянути відео

https://www.youtube.com/watch?v=3ap3GRFvgA0


Група № 18

Охорона праці

Виконати самостійну роботу по темі:

"ОСНОВИ ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКИ"

1.      ВІДГАДАЙ  ТЕРМІН

Завдання: дайте відповідь на запитання, знайдіть визначений термін серед 400 літер, які бачите перед собою.

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

20

Е

В

Щ

З

Х

Ч

В

Ф

І

Щ

Ж

Т

Б

С

Ч

Я

И

Т

О

К

19

Л

Ц

І

Щ

Ь

О

В

Л

Й

С

З

Р

Д

Б

Ю

Ш

Е

У

А

Е

18

Е

В

В

А

Т

М

О

С

Ф

Е

Р

Н

А

Ь

С

Я

О

Е

К

Л

17

К

Ю

Д

Н

К

А

М

И

Т

Ь

Б

В

А

П

Р

О

Л

Д

Ж

Е

16

Т

А

П

Е

Р

Д

В

О

Х

И

Й

О

Ж

Є

Б

Ю

Ь

Н

К

К

15

О

Й

Е

У

К

Е

Н

Г

Ш

Щ

З

Г

Ю

Б

Т

И

С

Ч

У

Т

14

М

Ь

Т

П

Б

С

К

У

Й

А

Д

А

Н

Е

И

Т

А

П

О

Р

13

Е

Е

Л

Е

К

Т

Р

О

Т

Р

А

В

М

А

Т

И

З

М

Д

О

12

Т

Т

Я

Т

О

А

Е

К

У

Й

В

А

П

Р

О

Л

Д

Ж

Б

О

11

А

Л

М

Л

К

Т

О

К

Л

І

М

А

Т

Ь

Ж

А

Ч

Я

Л

Ф

10

Л

Р

П

Я

В

И

Ф

Й

У

Ц

О

Л

П

А

С

Н

Е

К

И

Т

9

І

І

В

А

П

Ч

О

Л

Д

Ж

П

М

А

В

В

Е

У

К

С

А

8

З

В

І

Д

Д

Н

К

У

М

Е

І

Т

Ц

Ф

Я

М

И

К

К

Л

7

А

Е

Н

П

А

А

І

А

П

Л

К

Ж

Н

А

З

О

В

Н

А

Ь

6

Ц

Т

Ь

Н

Е

Л

Е

К

Т

Р

О

Т

Р

А

В

М

А

Г

В

М

5

І

Ш

Н

Е

К

А

П

Р

Д

І

Ч

К

Т

Ю

И

Е

Е

Н

К

І

4

Я

Е

К

У

Ц

Й

Ф

І

В

К

А

Т

Р

О

Р

Т

А

П

А

Я

3

Ц

Д

П

Р

О

М

И

С

Л

О

В

А

Я

Ю

Л

Р

Б

Ь

Г

М

2

П

Р

У

К

А

В

И

Ц

І

І

Ф

Й

А

Е

Н

П

У

Н

Н

Е

1